Mục đích của khiếu nại là:

ON

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Mục đích của khiếu nại là:

  [external_link offset=1]

  • A. Báo cáo cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào
  • B. Nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại đã bị xâm phạm
  • C. Đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình
  • D. Nhằm phát hiện, ngăn chặn các việc làm trái pháp luật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức và công dân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Lưu ý: Đây là câu hỏi tự luận.

Vui lòng xem Đáp áp trong phần học của em!

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

[external_link offset=2]

CÂU HỎI KHÁC

 • Nghĩa vụ quan trọng nhất của công dân khi thực hiện các hoạt động kinh doanh là:
 • Hình thức dân chủ với những quy chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết, tham gia trực tiếp quyết định
 • Thế giới chọn ngày phòng chống HIV/AIDS là:
 • Chọn phương án thích hợp để điền vào chỗ trống:Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội được quy định trong
 • Chọn phương án thích hợp để điền vào chỗ trống:Quyền khiếu nại, tố cáo là quyền dân chủ cơ bản của công dân
 • Quyền bầu cử và ứng cử được thể hiện một cách khái quát tại Điều thứ mấy của Hiến pháp năm 1992? 
 • Quyền bầu cử và quyền ứng cử là quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực nào và bằng hình thức thực hi�
 • Pháp luật căn cứ vào đâu để quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp?
 • Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là biểu hiện của hình thức dân chủ nào?
 • Chọn phương án thích hợp để điền vào chỗ trống:Khám chỗ ở đúng pháp luật là thực hiện khám trong những trườn
 • Trên cơ sở chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhân dân trực tiếp quyết định những công việc thiết thực, cụ th
 • Quyền học tập của công dân được quy định ở đâu?
 • Công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực lượ
 • Chọn phương án thích hợp để điền vào chỗ trống:Người nào tự tiện bóc, mở thư, tiêu huỷ thư, điện tín của ng
 • Thảo luận và biểu quyết các các vấn đề trọng đại khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân là việc thực hiện quy�
 • Một trong những trường hợp không được thực hiện quyền bầu cử là:
 • Quyền của công dân được báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất
 • Một trong những hoạt động bảo vệ môi trường chủ yếu gồm:
 • Quyền tự do ngôn luận là một trong các quyền tự do cơ bản, bảo đảm cho công dân có điều kiện cần thiết để chủ
 • Mục đích của khiếu nại là:
 • Thuế tính trên khoản tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng đ
 • Thuế tính trên khoản thu của những tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (gọi chung là cơ sở kinh do
 • Ở phạm vi cơ sở, những chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước … là những việc:
 • Trong quá trình bầu cử, mỗi lá phiếu đều có giá trị như nhau thể hiện nguyên tắc nào trong bầu cử?
 • Một trong những nguyên tắc hoạt động quốc phòng và bảo vệ an ninh quốc gia là: 
 • Chọn phương án thích hợp để điền vào chỗ trống:Quyền tự do ngôn luận là một trong các quyền tự do cơ bản không
 • Theo nguyên tắc bầu cử nào thì mọi công dân từ đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử, trừ trường hợp đ
 • Chọn phương án thích hợp để điền vào chỗ trống:Các ứng cử viên được … giới thiệu về cơ sở nơi công tác ha
 • Quyền của mỗi người được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế, sán
 • Theo quy trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại: Nếu người khiếu nại vẫn không đồng ý với quyết định giải quy�

Mục đích của khiếu nại là:

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

[external_footer]

READ  Nóng trong người là hiện tượng gì? Biểu hiện và cách điều trị Thanh Vũ Medic Bạc Liêu

Viết một bình luận