nam cực in English – Vietnamese-English Dictionary

Và vào tháng giêng, là giữa mùa hè của Nam Cực, hòn đảo chứa đầy chim con.

And, by January, the Antarctic’s mid-summer, the island is covered in chicks.

[external_link_head]

OpenSubtitles2018.v3

Messner đã vượt Nam Cực trên ván trượt tuyết, cùng với nhà thám hiểm Arved Fuchs.

Messner has crossed Antarctica on skis, together with fellow explorer Arved Fuchs.

WikiMatrix

Từ tháng 11 năm 1983, tàu phục vụ trong 25 chuyến thám hiểm Nam Cực.

Since November 1983, she served in 25 Antarctic expeditions.

WikiMatrix

Nam Cực lạnh hơn Bắc Cực vì 3 lý do.

Antarctica is colder than the Arctic for three reasons.

WikiMatrix

Thế, cái tầng băng trôi lớn này bằng kích thước của Alaska đến từ Tây Nam Cực

So, this huge floating ice shelf the size of Alaska comes from West Antarctica.

ted2019

Năm 1842 ông ta lại đi Nam cực nhưng không vượt qua được độ vĩ 71o.

In 1842 he returned to the 71st degree but could go no further.

Literature

Và tôi đã cho vặn máy lạnh hết cỡ. Khiến trong đó như Nam Cực.

[external_link offset=1]

And I had it bugged and the air conditioning turn up so high that it felt like antartica there.

OpenSubtitles2018.v3

Chúng tôi cùng nhau phá vỡ kỷ lục thế giới là nhóm đi nhanh nhất tới Nam Cực.

Together we had just broken the world speed record for a trek to the South Pole.

QED

Tôi tin rằng đây là môi trường sáng nhất mà bạn thấy được ở Nam Cực.

READ  Đặt phòng khách sạn Hà Nội giá rẻ, giá thấp nhất

And this will be the brightest environment one can find in Antarctica, I believe.

OpenSubtitles2018.v3

KDE40.1

Hoa Kỳ không có tuyên bố chủ quyền tại Nam Cực nhưng giữ quyền làm thế.

The United States has made no territorial claim in Antarctica but has reserved the right to do so.

WikiMatrix

Thềm băng lớn nhất thế giới là thềm băng Ross và thềm băng Filchner-Ronne ở Nam Cực.

The world’s largest ice shelves are the Ross Ice Shelf and the Filchner-Ronne Ice Shelf in Antarctica.

WikiMatrix

Vâng, mỗi lục địa đã từng có một hệ như thế, trừ châu Nam Cực.

Well, every continent had one, apart from Antarctica.

ted2019

Cuối cùng, tôi muốn đưa bạn đến Châu Nam Cực.

Finally, I want to take you to Antarctica.

QED

Ít nhất một loài được biết đến từ Nam Cực nước, và hai từ Bắc Đại Tây Dương.

At least one species is known from Antarctic waters, and two from the North Atlantic.

WikiMatrix

Nó là một trong năm quận của Vùng đất phía Nam và châu Nam cực thuộc Pháp.

They form one of the five administrative districts of the French Southern and Antarctic Lands.

WikiMatrix

Nó cũng được tìm thấy ở vùng biển phía Nam xung quanh lục địa Nam Cực.

It also is found in the Southern Ocean around the continent of Antarctica.

WikiMatrix

[external_link offset=2]

KDE40.1

Nam Georgia là một khối đá vỡ giữa vùng biển Nam Cực rộng lớn.

South Georgia is a splinter of rock in the middle of the vast Southern Ocean.

READ  Uống mật ong với nước ấm vào buổi sáng có tác dụng gì? Uống hàng ngày có tốt không?

OpenSubtitles2018.v3

Ở tận phía nam, một chòm sao sáng tên Thập Tự Nam giúp họ định vị Nam Cực.

Farther south, a bright constellation known as the Southern Cross helped them to locate the South Pole.

jw2019

Tôi muốn chuyển đến châu Nam cực

I want to move to Antarctica.

tatoeba

Nhưng ở Châu Nam Cực, họ có thể trở về 650.000 năm.

But in Antarctica, they can go back 650,000 years.

OpenSubtitles2018.v3

Nó được cho là đã tiến hóa vào lúc lục địa Úc tách ra khỏi Nam Cực.

It is thought to have evolved since the separation of the Australian continent from Antarctica.

WikiMatrix

Còn Phân vùng Băng tảng Nam Cực (WAIS), chỉ là một vòng tròn các lều cắm trong tuyết.

WAIS Divide itself though, is a circle of tents in the snow.

ted2019

Chúng tôi sẵn lòng đề xuất thay đổi quy tắc hành xử ở Nam cực.

We’re willing to recommend changes to the Antarctic Treaty parties.

OpenSubtitles2018.v3 [external_footer]

Viết một bình luận