Ngày Thầy thuốc Việt Nam tiếng Anh là gì?


Ngày Thầy thuốc Việt Nam tiếng Anh là gì?

Ngày Thầy thuốc Việt Nam tiếng Anh là gì?

Ngày Thầy thuốc Việt Nam là ngày gì?

Ngày Thầy thuốc Việt Nam là ngày 27/2, bắt đầu từ sau năm 1955, gắn với sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi Hội nghị cán bộ ngành y tế.

[external_link_head]

Bộ Y tế Việt Nam đã lấy ngày 27/2 làm ngày truyền thống của ngành.

Ngày 6/2/1985, Hội đồng Bộ trưởng đã đưa ra quyết định ngày 27/2 hằng năm là Ngày Thầy thuốc Việt Nam nhằm nêu cao trách nhiệm và tài trí của người cán bộ y tế trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

[external_link offset=1]

Từ năm đó trở đi ngày 27/2 được xem là ngày tôn vinh các y, bác sĩ và những người đang làm việc trong ngành y tế tại Việt Nam và được gọi là Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Đến ngày này có nhiều hoạt động thăm hỏi, chúc sức khỏe, động viên dành cho đội ngũ cán bộ y tế.

Ngày Thầy thuốc Việt Nam tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh, Ngày Thầy thuốc được gọi là Doctors’ Day. 

Mỗi quốc gia có Ngày Thầy thuốc khác nhau. Ngày Thầy thuốc của mỗi quốc gia là National Doctors’ Day.

Một số tờ báo tiếng Anh của Việt Nam gọi Ngày Thầy thuốc Việt Nam là “Vietnamese Doctors’ Day” hoặc “Vietnam Doctors’ Day” như Vietnamnews, Vietnamplus.

[external_link offset=2]

Tờ Nhân Dân tiếng Anh dùng cụm từ “Vietnamese Physicians’ Day”“Vietnam Physicians’ Day”.

Tóm lại, trong tiếng Anh bạn có thể dùng cụm một trong các cụm từ trên để nói về Ngày Thầy thuốc Việt Nam. [external_footer]

READ  45 câu nói hay về cuộc đời khiến bạn phải suy ngẫm

Viết một bình luận