nghề tay trái in English – Vietnamese-English Dictionary

translations nghề tay trái

Add

Ừ, cậu biết không, chỉ là nghề tay trái thôi.

[external_link_head]

Um, it’s a second job, you know.

OpenSubtitles2018.v3

Giang hồ đồn, anh có nghề tay trái

Rumor is, you’re running a side business

[external_link offset=1]

OpenSubtitles2018.v3

Phải, như một nghề tay trái mà.

OpenSubtitles2018.v3

Em có thể bỏ nghề tay trái luôn, hiểu không?

You can quit your second job, understand?

OpenSubtitles2018.v3

Và lúc chúng tôi nói chuyện, Roman nói với chúng tôi anh có nghề tay trái là nhà phát minh.

As we were talking, Roman told us that he’s kind of an inventor on the side.

QED

[external_link offset=2]

từ tuổi lên 5 đến 15: tôi có những hoài bão lâu dài và điều đó được xem như là nghề tay trái của tôi và điều đó cũng dẫn đến cảm giác thất bại

I have some ones that were long lasting: from the age of five to 15, this was supposed to be my side occupation, and it led to a sense of failure.

ted2019

Vivaldi bắt đầu việc viết opera như một nghề tay trái của ông: Vở opera đầu tiên, Ottone in villa (RV 729) không được trình diễn ở Venice mà là ở nhà hát Garzerie tại Vicenza năm 1713.

Vivaldi started his career as an opera composer as a sideline: his first opera, Ottone in villa (RV 729) was performed not in Venice, but at the Garzerie Theater in Vicenza in 1713.

READ  Top 10 loại thuốc duỗi tóc tốt nhất hiện nay – Top10tphcm

WikiMatrix

The most popular queries list: 1K, ~2K, ~3K, ~4K, ~5K, ~5-10K, ~10-20K, ~20-50K, ~50-100K, ~100k-200K, ~200-500K, ~1M

[external_footer]

Viết một bình luận