ngộ độc thực phẩm in English – Vietnamese-English Dictionary

translations ngộ độc thực phẩm

add

translations ngộ độc thực phẩm

add

  • en illness resulting from the food spoilage of contaminated food,pathogenic bacteria,viruses,or parasites that contaminate food, as well as toxins such as poisonous mushrooms and various species of beans that have not been boiled for at least 10 minutes

opensubtitles2018.v3

clostridium perfringens * có thể gây ra mấy vết bầm… một loại vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm.

clostridium perfringens could cause the bruises, the schistocytes, the anemia.

opensubtitles2018.v3

evbnews

hãy nghe, hầu hết các vụ ngộ độc thực phẩm có thể gây tâm thần.

listen, most of these food poisonings are probably psychosomatic.

opensubtitles2018.v3

Ở đây là ban đêm và tôi vừa bị ngộ độc thực phẩm.

it is night here, and i have a bout of food poisoning.

opensubtitles2018.v3

tôi đang bị ngộ độc thực phẩm.

opensubtitles2018.v3

Xem thêm: Mẹ bầu thắc mắc: Bụng nhọn là bầu con trai hay con gái? | theAsianparent Vietnam

ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm

food poisoning prevention

evbnews

tuy nhiên , hầu hết các trường hợp ngộ độc thực phẩm đều không nghiêm trọng .

however , most food poisoning is not serious .

evbnews

tôi vẫn nghĩ đó là ngộ độc thực phẩm.

i still think it’s food poisoning.

opensubtitles2018.v3

theo dõi ngộ độc thực phẩm

evbnews

tiên lượng về ngộ độc thực phẩm

evbnews

Động vật ký sinh hiếm khi gây ngộ độc thực phẩm .

parasites rarely cause food poisoning .

evbnews

một số ca ngộ độc thực phẩm nặng nhất có thể gây bệnh lâu dài và tử vong .

some of the most severe cases of food poisoning can result in long-term illness and death .

evbnews

* vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm phát triển nhanh ở nhiệt độ phòng .

* bacteria that cause food poisoning grow rapidly at room temperature .

evbnews

Điều trị ngộ độc thực phẩm

evbnews

một vấn đề liên quan đến dinh dưỡng là nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

an issue tied to nutrition is the risk of food poisoning.

jw2019

các triệu chứng cũng có thể bị nhầm lẫn với chứng viêm phổi hoặc ngộ độc thực phẩm.

Xem thêm: Hướng dẫn cách sử dụng máy giặt sanyo đơn giản nhất

symptoms may also be confused with pneumonia or food poisoning.

wikimatrix

Điều trị ngộ độc thực phẩm

food poisoning medical treatment

evbnews

Độc tố ( chất độc ) là nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm hiếm thấy nhất .

toxic agents are the least common cause of food poisoning .

evbnews

chẩn đoán ngộ độc thực phẩm

evbnews

anh mới bị ngộ độc thực phẩm.

you’re gonna have food poisoning.

opensubtitles2018.v3

tự để mắt ngộ độc thực phẩm tại nhà

food poisoning self-care at home

evbnews

* thuốc kháng sinh hiếm khi cần đến đối với ngộ độc thực phẩm .

* antibiotics are rarely needed for food poisoning .

evbnews

the most popular queries list: 1k, ~2k, ~3k, ~4k, ~5k, ~5-10k, ~10-20k, ~20-50k, ~50-100k, ~100k-200k, ~200-500k, ~1m

Nguồn: https://meovataz.com
Danh mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận