ngũ vị hương in English – Vietnamese-English Dictionary

translations ngũ vị hương

Add

  • en ground mixture

    [external_link_head]

  • en five-spice, five spice, five-spice powder

Có thể dùng rượu sản xuất tại gia nếu không bỏ thêm đường, ngũ vị hương hoặc chất làm cho nồng.

A homemade red wine may be used if it has not been sweetened, spiced, or fortified.

jw2019

Ngược lại, bột cà ri và bột nhão cà ri được sản xuất và tiêu thụ ở Ấn Độ thì rất đa dạng; một số màu đỏ, một số màu vàng, một số màu nâu; một số có ngũ vị hương và một số với khoảng 20 loại gia vị hoặc nhiều hơn nữa.

[external_link offset=1]

By contrast, curry powders and curry pastes produced and consumed in India are extremely diverse; some red, some yellow, some brown; some with five spices and some with as many as 20 or more.

WikiMatrix

Nói cách khác, người nấu bia biết cách khơi dậy hương vị từ hạt ngũ cốc bằng cách sử dụng chồi, mầm mạch nha và kỹ thuật rang hạt.

In other words, the beer- maker knows also how to evoke flavor from the grains by using sprouting and malting and roasting.

QED

Nhưng chúng ta đã có chiếc bánh này, và tôi đã cố gắng khơi dậy thêm nhiều hương vị từ hạt ngũ cốc này, chúng tôi đã thêm vào hạt ngũ cốc đã được dùng trong nấu bia.

But we’ve got this bread, and what I did here is to try to, again, evoke even more flavor from this grain, was we’ve added into it the spent grain from beer- making.

QED

Vodka có thể có thành phần chính là ngũ cốc hoặc khoai tây và thường được tạo hương vị với rất nhiều nguyên liệu khác nhau từ tiêu cay và củ cải ngựa đến các loại trái cây và quả mọng.

Vodka can be either grain or potato based and is frequently flavored with a great variety of ingredients ranging from hot-pepper and horseradish to fruits and berries.

WikiMatrix

[external_link offset=2]

Thậm chí, tại Cuba, âm nhạc, thực phẩm, hương vị, tất cả mọi thứ đều khác biệt, vì vậy đội ngũ giáo viên trở thành gia đình, tại ngôi nhà ELAM.

Even so, in Cuba, the music, the food, the smells, just about everything was different, so faculty became family, ELAM home.

ted2019

Và xuyên khắp Đông Âu, người Do Thái trưng bày những bức tranh của Cyrus và của vua George đệ ngũ bên cạnh nhau — hai vị vua vĩ đại đã cho phép sự hồi hương về Jerusalem.

And across Eastern Europe, Jews display pictures of Cyrus and of George V side by side the two great rulers who have allowed the return to Jerusalem.

ted2019

The most popular queries list: 1K, ~2K, ~3K, ~4K, ~5K, ~5-10K, ~10-20K, ~20-50K, ~50-100K, ~100k-200K, ~200-500K, ~1M

[external_footer]

READ  Mách nhỏ danh sách đồ chuẩn bị đi sinh cho mẹ bầu sắp vượt cạn: đủ, gọn, tiết kiệm

Viết một bình luận