người da trắng in English – Vietnamese-English Dictionary

translations người da trắng

Add

  • en member of Caucasian race

    [external_link_head]

    Bên còn lại là người da trắng… đeo mặt nạ.

    The other set Caucasian… in masks.

  • Tôi muốn thấy công lý của người da trắng.

    I would like to see white man’s justice.

Tôi chưa bao giờ đứng trước quá nhiều azungu ( người Âu khai phá Châu Phi ), người da trắng.

I had never been surrounded by so many azungu, white people.

QED

Tôi muốn thấy công lý của người da trắng.

I would like to see white man’s justice.

OpenSubtitles2018.v3

Và cho dù không có râu… trông anh cũng không quá tệ đối với một người da trắng.

And even without whiskers… you wouldn’t look half bad. For a white man.

OpenSubtitles2018.v3

Không phải là những vấn đề của người da trắng.

OpenSubtitles2018.v3

Người Da trắng Brasil có nguồn gốc từ những người định cư Bồ Đào Nha ban đầu.

White Brazilians descended from the original Portuguese settlers.

WikiMatrix

[external_link offset=1]

OpenSubtitles2018.v3

Người ta không đội mũ khi trong nhà, người da trắng, đến tôi còn biết đấy.

You don’t wear a hat in the house, white man. Even I know that.

OpenSubtitles2018.v3

Phá sản, độc thân, người da trắng.

Broke, single, white lady.

OpenSubtitles2018.v3

Dự luật này đảm bảo sẽ huỷ diệt nền thương mại của người da trắng ở mọi nơi!

This bill will guarantee the commercial destruction of white people everywhere!

OpenSubtitles2018.v3

Thoạt đầu, tôi không muốn nghe vì tôi không tin tưởng người da trắng.

Initially I did not want to listen because I did not trust white people.

jw2019

Có vẻ như chúng ta không thể tin được người da trắng hả?

Seems like we can’t trust the white man.

OpenSubtitles2018.v3

Người da trắng bỏ hoang đồn điền của họ, để lại khoảng 10.000 nô lệ.

Whites abandoned their plantations, leaving behind about 10,000 slaves.

WikiMatrix

Khi người da trắng tới một vùng nào thì người da đỏ ở đó phải dời đi.

“When white settlers come into a country, the Indians have to move on.

Literature

Không có tình bạn giữa người da đỏ và người da trắng.

There is no friendship between red man and white.

OpenSubtitles2018.v3

“Không một người da trắng nào đến gần họ trừ J.

“Not a white person’ll go near ’em but that saintly J.

Literature

Gánh nặng của người da trắng đó.

OpenSubtitles2018.v3

Bởi những người da trắng, có súng trường.

[external_link offset=2]

By white men, with rifles.

OpenSubtitles2018.v3

tự tìm người da trắng của cậu đi.

OpenSubtitles2018.v3

Đó là cách người da trắng chơi ghita

That’s how a white man plays guitar.

OpenSubtitles2018.v3

Người da trắng họ không biết điều dó!

White man does not know this.

OpenSubtitles2018.v3

Và một người da trắng có nên nghĩ mình tốt hơn những người da đen không?

Or should someone with white skin think he is better than a person whose skin is black?

jw2019

Tuy cũng có vài người da trắng ở đây.

I mean, there was a couple of white people in there.

ted2019

Khi nhận thấy các anh chị không giống những người da trắng khác, tôi không biết tại sao.

When I realized you were really different from other whites, I wondered why.

jw2019

” Làm ơn đi mà, những người da trắng Họ ở đâu vậy? Chuyện gì thế này ?

ted2019

Nó đảm bảo người da trắng có được khoảng một phần ba ghế trong nghị viện.

It assured whites of about one-third of the seats in parliament.

WikiMatrix

The most popular queries list: 1K, ~2K, ~3K, ~4K, ~5K, ~5-10K, ~10-20K, ~20-50K, ~50-100K, ~100k-200K, ~200-500K, ~1M

[external_footer]

READ  Baking soda là gì? Mua ở đâu? 22 công dụng của baking soda và cách dùng

Viết một bình luận