Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên Trái Đất là gi? – Khoa học Lớp 5 – Bài tập Khoa học Lớp 5 – Giải bài tập Khoa học Lớp 5 | Lazi.vn

Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên Trái Đất là gi? - Khoa học Lớp 5 - Bài tập Khoa học Lớp 5 - Giải bài tập Khoa học Lớp 5 | Lazi.vn

Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên Trái Đất là gi? - Khoa học Lớp 5 - Bài tập Khoa học Lớp 5 - Giải bài tập Khoa học Lớp 5 | Lazi.vn 22.411 lượt xem

[external_link_head]

Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên Trái Đất là gi? - Khoa học Lớp 5 - Bài tập Khoa học Lớp 5 - Giải bài tập Khoa học Lớp 5 | Lazi.vn

31

Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên Trái Đất là gi? - Khoa học Lớp 5 - Bài tập Khoa học Lớp 5 - Giải bài tập Khoa học Lớp 5 | Lazi.vn

26

[external_link offset=1]

1 A

2 C/C

VD vai trò của mặt trời đối vs thiên nhiên:

– Tạo điều kiện giúp cây quang hợp

-Ánh sáng chiếu xuống mặt đất giúp mầm cây phát triển nhanh hơn

…..

VD vai trò của mặt trời đối vs cuộc sống thường ngày:

-Làm năng lượng mặt trời

-Cung cấp ánh sáng cho con người hoạt động

….

Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên Trái Đất là gi? - Khoa học Lớp 5 - Bài tập Khoa học Lớp 5 - Giải bài tập Khoa học Lớp 5 | Lazi.vn

24

Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên Trái Đất là gi? - Khoa học Lớp 5 - Bài tập Khoa học Lớp 5 - Giải bài tập Khoa học Lớp 5 | Lazi.vn

5

Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên Trái Đất là mặt trời ☁☁☁

Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên Trái Đất là gi? - Khoa học Lớp 5 - Bài tập Khoa học Lớp 5 - Giải bài tập Khoa học Lớp 5 | Lazi.vn

5

Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên Trái Đất là gi? - Khoa học Lớp 5 - Bài tập Khoa học Lớp 5 - Giải bài tập Khoa học Lớp 5 | Lazi.vn

[external_link offset=2]

2

Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên Trái Đất là gi? - Khoa học Lớp 5 - Bài tập Khoa học Lớp 5 - Giải bài tập Khoa học Lớp 5 | Lazi.vn

Câu hỏi Khoa học mới nhất

Bảng xếp hạng thành viên

10-2021 09-2021 Yêu thích

Lazi – Người trợ giúp bài tập về nhà 24/7 của bạn

  • Hỏi 10 triệu học sinh cả nước bất kỳ câu hỏi nào về bài tập
  • Nhận câu trả lời nhanh chóng, chính xác và miễn phí
  • Kết nối với các bạn học sinh giỏi và bạn bè cả nước

Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên Trái Đất là gi? - Khoa học Lớp 5 - Bài tập Khoa học Lớp 5 - Giải bài tập Khoa học Lớp 5 | Lazi.vn

[external_footer]

READ  Tất tần tật về găng tay y tế có bột và không bột

Viết một bình luận