Nhiệm vụ của Đoàn đề ra tại đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần II tháng 11/1956 là gì? – Lịch sử Lớp 7 – Bài tập Lịch sử Lớp 7 – Giải bài tập Lịch sử Lớp 7 | Lazi.vn

Nhiệm vụ của Đoàn đề ra tại đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần II tháng 11/1956 là gì?

A. Đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà tổ quốc cần

B. Đánh giặc, sản xuất, xây dựng đời sống mới

C. Đoàn kết, tổ chức, tập hợp lực lượng thanh niên, học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành lực lượng hậu bị của Đảng

D. Xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất đất nước

Nhiệm vụ của Đoàn đề ra tại đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần II tháng 11/1956 là gì? - Lịch sử Lớp 7 - Bài tập Lịch sử Lớp 7 - Giải bài tập Lịch sử Lớp 7 | Lazi.vn 3 trả lời

[external_link_head]

Nhiệm vụ của Đoàn đề ra tại đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần II tháng 11/1956 là gì? - Lịch sử Lớp 7 - Bài tập Lịch sử Lớp 7 - Giải bài tập Lịch sử Lớp 7 | Lazi.vn 10.485 lượt xem

Nhiệm vụ của Đoàn đề ra tại đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần II tháng 11/1956 là gì? - Lịch sử Lớp 7 - Bài tập Lịch sử Lớp 7 - Giải bài tập Lịch sử Lớp 7 | Lazi.vn

9

Nhiệm vụ của Đoàn đề ra tại đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần II tháng 11/1956 là gì? - Lịch sử Lớp 7 - Bài tập Lịch sử Lớp 7 - Giải bài tập Lịch sử Lớp 7 | Lazi.vn

8

[external_link offset=1]

Nhiệm vụ của Đoàn đề ra tại đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần II tháng 11/1956 là

C. Đoàn kết, tổ chức, tập hợp lực lượng thanh niên, học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành lực lượng hậu bị của Đảng.

Vì nhiệm vụ A, B, D là các nhiệm vụ của Đảng nên C là đáp án đúng.

Nhiệm vụ của Đoàn đề ra tại đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần II tháng 11/1956 là gì? - Lịch sử Lớp 7 - Bài tập Lịch sử Lớp 7 - Giải bài tập Lịch sử Lớp 7 | Lazi.vn

14

Nhiệm vụ của Đoàn đề ra tại đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần II tháng 11/1956 là gì? - Lịch sử Lớp 7 - Bài tập Lịch sử Lớp 7 - Giải bài tập Lịch sử Lớp 7 | Lazi.vn

3

Nhiệm vụ của Đoàn đề ra tại đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần II tháng 11/1956 là gì?

A. Đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà tổ quốc cần

B. Đánh giặc, sản xuất, xây dựng đời sống mới

C. Đoàn kết, tổ chức, tập hợp lực lượng thanh niên, học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành lực lượng hậu bị của Đảng

D. Xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất đất nước

READ  Top 5 thuốc uống trị mụn giá “ÊM” tốt nhất hiện nay

Nhiệm vụ của Đoàn đề ra tại đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần II tháng 11/1956 là gì? - Lịch sử Lớp 7 - Bài tập Lịch sử Lớp 7 - Giải bài tập Lịch sử Lớp 7 | Lazi.vn

Nhiệm vụ của Đoàn đề ra tại đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần II tháng 11/1956 là gì? - Lịch sử Lớp 7 - Bài tập Lịch sử Lớp 7 - Giải bài tập Lịch sử Lớp 7 | Lazi.vn

Nhiệm vụ của Đoàn đề ra tại đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần II tháng 11/1956 là gì?

A. Đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà tổ quốc cần

B. Đánh giặc, sản xuất, xây dựng đời sống mới

C. Đoàn kết, tổ chức, tập hợp lực lượng thanh niên, học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành lực lượng hậu bị của Đảng

D. Xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất đất nước

[external_link offset=2]

Nhiệm vụ của Đoàn đề ra tại đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần II tháng 11/1956 là gì? - Lịch sử Lớp 7 - Bài tập Lịch sử Lớp 7 - Giải bài tập Lịch sử Lớp 7 | Lazi.vn

Bài tập mới nhất trong môn Lịch sử

Bảng xếp hạng thành viên

10-2021 09-2021 Yêu thích

Lazi – Người trợ giúp bài tập về nhà 24/7 của bạn

  • Hỏi 1 triệu giáo viên và học sinh bất kỳ câu hỏi nào về bài tập
  • Nhận câu trả lời chính xác và nhanh chóng
  • Kết nối với các bạn học sinh giỏi và bạn bè cả nước

Nhiệm vụ của Đoàn đề ra tại đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần II tháng 11/1956 là gì? - Lịch sử Lớp 7 - Bài tập Lịch sử Lớp 7 - Giải bài tập Lịch sử Lớp 7 | Lazi.vn

[external_footer]

Viết một bình luận