Những hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay là gì? câu hỏi 15837 – hoidap247.com

Hạn chế của máy tính là mỗi ngày, chúng ta tiếp thu những điều xung quanh rất nhanh và cũng xử lí được nhưng máy tính không làm được điều đó và cũng không thể phân biệt được mùi vị, cảm giác, và hạn chế lớn nhất là không có năng lực tư duy như con người bởi vì cội nguồn sức mạnh của con người là khả năng tiếp nhận thông tin, xử lí thông tin và biến thông tin thành tri thức. Hơn nữa sức mạnh của máy tính thuộc vào những hiểu biết của con người.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

[external_link_head]

Những hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay là gì? câu hỏi 15837 - hoidap247.com

[external_link offset=1]

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

5

[external_link offset=2]

2 vote

[external_footer]

READ  Bảng điều khiển | HP LaserJet P2035 Printer series

Viết một bình luận