NOS là gì? Ý nghĩa của từ nos

NOS là gì ?

NOS là “Not Otherwise Specified” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ NOS

NOS có nghĩa “Not Otherwise Specified”, dịch sang tiếng Việt là “Không được chỉ định”.

[external_link_head]

[external_link offset=1]

NOS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NOS là “Not Otherwise Specified”.

[external_link offset=2]

Một số kiểu NOS viết tắt khác:

+ Network Operating System: Hệ điều hành mạng.

+ National Ocean Service: Dịch vụ Đại dương Quốc gia.

+ Nitrous Oxide System: Hệ thống oxit nitơ.

+ Notice Of Sale: Thông báo bán hàng.

+ New Old Stock: Cổ phiếu cũ mới.

+ Nederlandse Omroep Stichting: Tổ chức phát thanh truyền hình Hà Lan.

+ Never Out of Stock: Không bao giờ hết hàng.

+ NATO Office of Security: Văn phòng an ninh NATO.

+ Notification Of Sourcing: Thông báo về nguồn hàng.

+ Net Outside Sales: Bán hàng ròng bên ngoài.

+ Northern Tropospheric Oxidants Study: Nghiên cứu oxy hóa tầng đối lưu phía Bắc.

[external_footer]

READ  Rocket 1h là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng và đối tượng sử dụng

Viết một bình luận