nước cốt dừa in English – Vietnamese-English Dictionary

translations nước cốt dừa

Add

 • en the liquid from inside the seed of the coconut

  [external_link_head]

  Ngoài ra, người ta cũng dùng nước cốt dừa và cơm dừa.

  The coconut meat and coconut milk are also part of the sweet side of Thai cooking.

 • en coconut milk

translations Nước cốt dừa

Add

 • en liquid that comes from the grated meat of a coconut

  Nước cốt dừa thêm hương vị đậm đà cho các món súp, nước sốt, và bột nhào.

  Coconut milk adds flavor and substance to soups, sauces, and dough.

Nhiều vùng không sử dụng nước cốt dừa trong bột bánh.

Choris worked extensively in pastels.

WikiMatrix

Để tráng miệng, hãy thử món xôi ăn với xoài và nước cốt dừa.

To top off your meal, try a dessert of sticky rice with coconut milk and mangoes.

jw2019

[external_link offset=1]

Ngoài ra, người ta cũng dùng nước cốt dừa và cơm dừa.

The coconut meat and coconut milk are also part of the sweet side of Thai cooking.

jw2019

Dừa xay có thể được ngâm trong nước và vắt để lấy nước cốt dừa (kaashi kiru).

The grated coconut may be alternatively soaked in water and squeezed in order to obtain coconut milk (kaashi kiru).

WikiMatrix

Nước cốt dừa thêm hương vị đậm đà cho các món súp, nước sốt, và bột nhào.

Coconut milk adds flavor and substance to soups, sauces, and dough.

jw2019

5 Xôi ăn với xoài và nước cốt dừa

5 Sticky rice with coconut milk and mangoes

jw2019

Mười tám bịch đậu phộng nước cốt dừa?

OpenSubtitles2018.v3

Chúng ta bán được 43 cái kẹo bạc hà, 30 phong sô-cô-la, và 18 bịch đậu phộng nước cốt dừa.

We sold 43 mini-mints, 30 choco-swirlies, and 18 coco-nutties.

OpenSubtitles2018.v3

Nước cốt dừa là một thành phần thiết yếu trong nhiều loại cà ri Maldives và các món ăn khác.

Coconut milk is an essential ingredient in many Maldivian curries and other dishes.

WikiMatrix

Còn nước cốt dừa thì được làm bằng cách trộn cơm dừa nạo với nước rồi vắt ra chất lỏng này.

Coconut milk, on the other hand, is obtained by mixing grated coconut flesh with water and then squeezing out the liquid.

jw2019

Các món cà ri Malayali ở Kerala thường chứa dừa xé sợi hoặc nước cốt dừa, lá cà ri, và các loại gia vị khác nhau.

[external_link offset=2]

Malayali curries of Kerala typically contain shredded coconut paste or coconut milk, curry leaves, and various spices.

WikiMatrix

Các món cà ri Myanma gần như là thiếu hẳn nước cốt dừa, làm chúng trở nên khác hẳn so với hầu hết các món cà ri Đông Nam Á.

Burmese curries almost overwhelmingly lack coconut milk, setting them apart from most southeast Asian curries.

WikiMatrix

Chỉ ngay trước khi đạt được giác ngộ, ông mới ăn một bữa ăn gồm cơm nấu nước cốt dừa từ tay bà vợ cũng như nhận cỏ để ngồi từ một yavapālaka tên là Soma.

Just before attaining enlightenment, he accepted a meal of milk-rice from his wife and grass for his seat from a yavapālaka named Soma.

WikiMatrix

Trước lúc đạt tới giác ngộ, ông đã ăn một chút cơm nấu bằng nước cốt dừa do con gái của vị Bà-la-môn Vajirindha tại làng Suchirindha cúng dâng, cũng như cỏ để làm chỗ ngồi từ yavapalaka Subhadda.

Before attaining enlightenment, he had accepted some milk-rice from the daughter of the Brahmin Vajirindha of the village Suchirindha, as well as grass for his seat from the yavapalaka Subhadda.

WikiMatrix

Rendang là một loại cà ri được ăn ở Malaysia, Singapore và Indonesia; mặc dù là nó khô hơn và chứa thịt là chủ yếu cùng với nước cốt dừa nhiều hơn là món cà ri thông thường ở Malaysia.

Rendang is another form of curry consumed in Malaysia, Singapore, Indonesia and the Philippines; it is drier and contains mostly meat and more coconut milk than a conventional Malaysian curry.

WikiMatrix

Lý do quả dừa có vị trí danh dự trong các nhà bếp nhiệt đới rất đơn giản: Nó cung cấp nước, nước cốt và dầu ăn.

The reason for the coconut’s pride of place in tropical kitchens is simple: It supplies water, milk, and cooking oil.

jw2019

The most popular queries list: 1K, ~2K, ~3K, ~4K, ~5K, ~5-10K, ~10-20K, ~20-50K, ~50-100K, ~100k-200K, ~200-500K, ~1M

[external_footer]

READ  2500 những câu nói hay về cuộc sống giúp bạn thay đổi HOÀN TOÀN

Viết một bình luận