Tốc độ tăng trưởng GDP là gì

tốc độ tăng trưởng gdp là gì

Tốc độ tăng trưởng GDP là gì. hãy cùng canhosunwahpearl tìm hiểu Tốc độ tăng trưởng GDP là gì.Tốc độ tăng trưởng GDP là tổng của chi tiêu tiêu dùng, đầu tư, chi tiêu chính phủ và tổng xuất khẩu trừ tổng nhập khẩu. Lời khuyên thành công của triệu phú khởi nghiệp từ nhân […]

Ý nghĩa của công tác bảo tồn đa dạng sinh học

bảo tồn đa dạng sinh học là gì

Trong khi đa dạng di truyền được cho là sự khác biệt của các đặc tính di truyền giữa các xuất xứ, quần thể và giữa các cá thể trong một loài hay một quần thể thì đa dạng loài chỉ mức độ phong phú về số lượng loài hoặc loài phụ trên quả đất, ở một vùng địa lý, trong một quốc gia hay trong một sinh cảnh nào đó. Về đa dạng hệ sinh thái, hiện nay vẫn chưa có một định nghĩa và phân loại thống nhất nào ở mức toàn cầu. Đa dạng hệ sinh thái thường được đánh giá thông qua tính đa dạng của các loài thành viên; nó có thể bao gồm việc đánh giá độ phong phú tương đối của các loài khác nhau cũng như các kiểu dạng của loài.