Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Phó Trưởng Ban tiếng Anh là gì?

Phó Trưởng Ban tiếng Anh có nghĩa là Deputy Head

[external_link_head]

[external_link offset=1]

  • Phó Trưởng Ban tiếng Anh có nghĩa là Deputy Head
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hành chính.

Deputy Head Tiếng Anh là gì?

Deputy Head Tiếng Anh có nghĩa là Phó Trưởng Ban tiếng Anh.

Ý nghĩa – Giải thích

Phó Trưởng Ban tiếng Anh nghĩa là Deputy Head.

Đây là cách dùng Phó Trưởng Ban tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

[external_link offset=2]

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hành chính Phó Trưởng Ban tiếng Anh là gì? (hay giải thích Deputy Head nghĩa là gì?) . Định nghĩa Phó Trưởng Ban tiếng Anh là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Phó Trưởng Ban tiếng Anh / Deputy Head. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.