Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếng Anh là gì

Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếng Anh là Department of Education and Training, là cơ quan của Chính phủ Việt Nam thực hiện các chức năng quản lý nhà nước đối với ngành giáo dục.

Department of Education and Training phiên âm tiếng Anh là /dɪˈpɑːt.mənt əv edʒʊˈkeɪʃən ænd ˈtreɪ.nɪŋ/.

[external_link_head]

Thông báo: Tổng khai giảng khoá học online tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, tương tác trực tiếp với giáo viên 100%, học phí 360.000đ/tháng, liên hệ: updating cô Mai >> Chi tiết

Phòng Giáo dục va Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp Huyện.

 Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với giáo dục của địa phương và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công hoặc ủy quyền.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan:

Ministry of Education and Training (MOET): Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[external_link offset=1]

Minister of Education and Training: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Vice Minister of Education and Training: Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Director of Department: Giám đốc Sở.

Deputy Director of Department: Phó giám đốc Sở.

Principal: Hiệu trưởng.

Vice principal: Phó hiệu trưởng.

Division: Phòng thuộc Sở.

Office: Văn phòng.

Chief of Office: Chánh văn phòng.

Deputy Chief of Office: Phó chánh văn phòng.

Department: Cục.

Board: Ban.

Một số mẫu câu tiếng Anh có liên quan:

[external_link offset=2]

He is a minister at Department of Education and Training of Ho Chi Minh City.

READ  How Do You Do là gì? Phân biệt với How Are You và Nice To Meet You

Ông ấy là Bộ trưởng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.

She works at Department of Education and Training of Ho Chi Minh City.

Cô ấy làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.

Hoa Sen preschool is managed by the Department of Education and Training of Ho Chi Minh City.      

Mầm non Hoa Sen thuộc quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.

Bài viết phòng Giáo dục và Đào tạo tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh Sài Gòn Vina.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn [external_footer]

Viết một bình luận