Phòng Hành chính Tổng hợp

Posts: Phòng Hành chính Tổng hợp31/12/2013 4:16 CH by Pham Phu Duc

1. Thông tin giao dịch của đơn vị:

Tên: Phòng Hành chính Tổng hợp (Tên tiếng Anh: Department of General Administration)

Điện thoại: updating                Fax: updating

Email: updating    Website:

Trưởng phòng: ThS. Lê Phan Tuấn

Email: updating

2. Quá trình hình thành và phát triển

Ngày thành lập: 17/8/1976

Phòng Hành chính Tổng hợp ngày nay đã được hình thành và phát triển từ Ban hậu cần của Trường Y Dược Đông Dương sau đó là Ban Hành chính Quản trị rồi Phòng Hành chính – Quản trị của Trường Đại học Y Dược Việt Nam sau này.

– Trước 17/8/1976, bộ phận Hành chính – Tổng hợp thuộc phòng Hành chính – Quản trị với nhiều lần thay đổi, tách, nhập với các bộ phận Quản trị, Giáo tài, Y tế, Tài vụ, Nhà ăn, Ký túc xá, Kiến thiết cơ bản… Phòng được lần lượt lãnh đạo bởi các đồng chí Nguyễn Văn Thuật (updating), Nguyễn Quang Mai (updating), Lê Quang Phong (updating).

– Ngày 6/10/1974, nhà trường có công văn đề nghị Bộ Y tế cho tách Phòng Hành chính Quản trị thành 2 phòng Hành chính Tổng hợp và Quản trị.

    – Ngày 17/8/1976, Bộ Y tế có quyết định số 934/BYT-QĐ quy định về tổ chức của Trường Đại học Dược khoa gồm có 8 phòng và 15 bộ môn trong đó có Phòng Hành chính Tổng hợp và Phòng Quản trị.

    – Ngày 23/3/1979, Bộ Y tế có quyết định bổ nhiệm DS. Nguyễn Huy Cẩn – phụ trách Phòng Hành chính Tổng hợp làm Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp.

    – Ngày 8/4/1988, Trường có quyết định số 81/DHn-QĐ điều chuyển DS Nguyễn Minh Điệu- Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ đến nhận nhiệm vụ Phó trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp (và phụ trách phòng từ cuối năm 11/1991).

    – Ngày 28/4/1989, nhà trường có quyết định số 175/DHn-QĐ về việc chuyển bộ phận Bảo vệ từ Phòng Tổ chức cán bộ về Phòng Hành chính Tổng hợp và ngày 17/3/1990, nhà trường có quyết định số74/DHn-QĐ điều trở lại Phòng Tổ chức cán bộ.

– Ngày 27/6/1994, Trường quyết định điều tổ lái xe từ phòng Quản trị về phòng Hành chính Tổng hợp (QĐ số150/DHn-QĐ).

    – Ngày 6/8/1997, Bộ Y tế có quyết định bổ nhiệm DS. Nguyễn Minh Điệu là Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp.

    – Từ 1/8/2010, Nhà trường điều động ThS. Lê Phan Tuấn – Trưởng Ban quản lý Khu nội trú sinh viên về công tác kiêm nhiệm tại Phòng Hành chính Tổng hợp và phụ trách phòng đến ngày 01/12/2010 được Trường bổ nhiệm Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp theo quyết định số 552/QĐ-DHN.

3. Các hình thức thi đua, khen thưởng đã đạt được:

3.1- Danh hiệu thi đua

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

updating

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 929/QĐ-BYT ngày 31/3/2011 của Bộ Y tế

updating

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 441/QĐ-BYT ngày 15/02/2012 của Bộ Y tế

updating

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 581/QĐ-BYT ngày 20/02/2012 của Bộ Y tế

 3.2- Hình thức khen thưởng

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng;

cơ quan ban hành quyết định

2010

Bằng khen của Bộ Y tế

QĐ số 4411/QĐ-BYT ngày 16/11/2010 của Bộ Y tế

 4. Trưởng/Phụ trách và Phó Trưởng phòng qua các thời kỳ:

 Trưởng (Phụ trách) Phòng qua các thời kỳ:

 DS. Nguyễn Quang Mai

DS. Lê Quang Phong

DS. Nguyễn Huy Cẩn

updating

DS. Nguyễn Minh Điệu

updating

ThS. Lê Phan Tuấn

2010 đến nay

 Phó trưởng phòng:         DS. Nguyễn Minh Điệu (updating)

                    DS. Vũ Thị Chản (updating)

   5. Cán bộ, viên chức hiện nay:

ThS. Lê Phan Tuấn

Trưởng phòng

Bùi Thị Bích Nga

Chuyên viên

Bạch Phương Thanh

Chuyên viên

Đỗ Hồng Liên

Lưu trữ viên trung cấp

Nguyễn Thị My Sim

Cán sự

Nguyễn Thị Hoàng Yến

Lưu trữ viên trung cấp

Nguyễn Thị Thu Hường

Nhân viên

Bùi Quốc Thành

Lái xe

Nguyễn Xuân Khương

Lái xe

Đoàn Văn Minh

Lái xe

 6.

READ  So sánh điều hòa Panasonic và Toshiba từ A->Z – Mua Sắm Điện Máy Giá Rẻ Tại Thế Giới Điện Máy Online

[external_link_head]

[external_link offset=1]

Next

Last page

 

[external_link offset=2] [external_footer]

Viết một bình luận