Phụ thuộc hàm – Phân tích phần mềm

1. Khái niệm phụ thuộc hàm

Trong một quan hệ R, thuộc tính B phụ thuộc hàm vào thuộc tính A (hay

thuộc tính A xác định hàm thuộc tính B) ký hiệu A→B nếu với mỗi giá trị

của thuộc tính A xác định một giá trị duy nhất của thuộc tính B.

Ví dụ: Mã SV->Ngày sinhPhụ thuộc hàm giữa nhiều thuộc tính: thuộc tính B phụ thuộc hàm vào các

thuộc tính A1 và A2 ký hiệu{A1,A2} → B nếu với mỗi cặp giá trị của A1 và

A2 xác định duy nhất một giá trị của B.2. Các loại phụ thuộc hàm

Phụ thuộc hàm đầy đủ: Thuộc tính B gọi là phụ thuộc đầy đủ vào tập thuộc

tính A (có từ 2 thuộc tính trở lên) nếu nó chỉ phụ thuộc hàm vào A và không

phụ thuộc hàm vào bất cứ tập con nào của A. Ngược lại  B gọi là phụ thuộc

hàm bộ phận vào tập thuộc tính A.

Phụ thuộc hàm bắc cầu: Nếu có A1 -> A2 và A2 -> A3 thì A1 -> A3. Khi đó

A3 được gọi là phụ thuộc bắc cầu vào A1.

Theo quan niệm phụ thuộc hàm thì định nghĩa khoá như sau: Trong quan hệ

R,  tập các thuộc tính K là khoá của quan hệ nếu có K -> Bi với Bi là tất cả

các thuộc tính còn lại.  

[external_link_head]

[external_link offset=1]

[external_link offset=2]

[external_footer]

READ  COE là gì? – Nghĩa Là Gì.vn

Viết một bình luận