Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Sở Y tế tiếng Anh là gì?

Sở Y tế tiếng Anh có nghĩa là Department of Health

[external_link_head]

[external_link offset=1]

  • Sở Y tế tiếng Anh có nghĩa là Department of Health
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hành chính.

Department of Health Tiếng Anh là gì?

Department of Health Tiếng Anh có nghĩa là Sở Y tế tiếng Anh.

Ý nghĩa – Giải thích

Sở Y tế tiếng Anh nghĩa là Department of Health.

Đây là cách dùng Sở Y tế tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

[external_link offset=2]

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hành chính Sở Y tế tiếng Anh là gì? (hay giải thích Department of Health nghĩa là gì?) . Định nghĩa Sở Y tế tiếng Anh là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Sở Y tế tiếng Anh / Department of Health. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.