Nếu bạn đang chuyển từ PC chạy Windows 7 hoặc Windows 8.1 sang thiết bị chạy Windows 10 mới, bạn sẽ nhận thấy rằng cách tốt nhất để tải ứng dụng và trò chơi là thông qua Microsoft Store. Microsoft Store quen thuộc trên mọi thiết bị—bạn có thể tìm kiếm các ứng dụng miễn phí và trả phí như Adobe Reader, xem mức độ phổ biến và xếp hạng của ứng dụng, đồng thời tải ứng dụng xuống thiết bị của bạn.

Khi bạn cài đặt một ứng dụng từ Microsoft Store, ứng dụng đó sẽ theo bạn đến mọi thiết bị. Ứng dụng cũng sẽ tự động được cập nhật, vì vậy, bạn sẽ luôn có các tính năng mới nhất. Dưới đây là cách tải các ứng dụng và trò chơi xuống để bạn có thể bật lên và chạy ngay lập tức.

[external_link_head]

  1. Đi tới nút Bắt đầu, rồi từ danh sách ứng dụng, chọn Microsoft Store.

    [external_link offset=1]

  2. Truy cập vào tab Ứng dụng hoặc Trò chơi trong Microsoft Store.

  3. Để xem thêm bất kỳ danh mục nào, hãy chọn Hiển thị tất cả ở cuối hàng.

  4. Chọn ứng dụng hoặc trò chơi bạn muốn tải xuống, rồi chọn Tải.

Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft để hoàn tất việc tải ứng dụng hoặc trò chơi xuống. Bạn không có tài khoản Microsoft? Đăng ký tài khoản Microsoft miễn phí.

[external_link offset=2]

Bạn muốn tải các ứng dụng cao cấp dễ dàng hơn?

Hãy dùng thử Microsoft 365 để tải các phiên bản cao cấp của Word, Excel, PowerPoint, Outlook, v.v. Microsoft 365 là dịch vụ đăng ký dựa trên nền tảng điện toán đám mây kết hợp các ứng dụng mới nhất có hỗ trợ AI để bạn có thể tạo và chia sẻ ở mọi nơi, trên mọi thiết bị.

Dùng thử miễn phí một tháng