[TaiMienPhi.Vn] Hàm cơ bản Excel, hàm thông dụng trong Excel, Sum, Count, IF, LEFT, AV

các hàm chủ công trong excel sẽ được taimienphi.vn cập nhật và chia sẻ gồm nhiều hàm như hàm tính tổng, hàm min, hàm max, hàm điều kiện if … cùng các ví dụ minh họa cụ thể giúp các bạn đọc hiểu rõ, nắm được cấu trúc cú pháp của các hàm, từ đó sử dụng excel dễ dàng hơn.

microsoft đã tạo ra phần mềm văn phòng excel cùng với các hàm tính toán đưa đến nhiều tiện lợi cho người dùng. các bạn khi sử dụng excel cũng cần nằm rõ một số hàm cơ bản để phục vụ công việc của mình mà không mất quá nhiều thời gian thống kê và tính toán. taimienphi sẽ hướng dẫn các bạn một số các hàm chủ đạo trong excel và ví dụ minh họa để các bạn học excel tiện theo dõi.

Bạn đang xem: [TaiMienPhi.Vn] Hàm cơ bản Excel, hàm thông dụng trong Excel, Sum, Count, IF, LEFT, AV

[taimienphi.vn] hàm chủ công excel, hàm thông dụng trong excel, sum, count, if, left, av

các hàm chủ chốt trong excel 2019, 2016, 2013, 2010, 2007
 hàm cơ bản trong excel và ví dụ

1. hàm tính tổng sum: hàm cộng giá trị các ô

hàm sum là một trong các hàm chủ công trong excel cho phép bạn cộng tổng giá trị trong các ô được chọn.
cú pháp: =sum(number1, number2..)
ví dụ: các bạn cần tính tổng điểm 3 môn của một bạn nam trong lớp.

[taimienphi.vn] hàm 
    căn bản excel, hàm thông dụng trong excel, sum, count, if, left, av

2. hàm điều kiện if

khi bạn muốn lọc các giá trị trong bảng tính excel, thì lúc này hàm if sẽ giúp bạn thực hiện công việc đó
cú pháp: if (điều kiện, giá trị 1, giá trị 2)
ví dụ: Để xem ai thi đỗ, phải thi lại, bạn sử dụng hàm if với công thức =if(h5>5,”Đỗ”,”thi lại”). gõ đúng công thức, kết quả sẽ hiển thị đúng yêu cầu của bạn 

[taimienphi.vn] hàm cốt yếu excel, hàm thông dụng trong excel, sum, count, if, left, av

3. hàm lấy ký tự bên trái (left)

hàm  left là hàm lấy chuỗi giá trị bên trái của một chuỗi ký tự, bạn có thể lấy 2 3 hay nhiều ký tự trong ký tự đó.
cú pháp: =left(text, n)
trong đó: – text: chuỗi ký tự.
                         – n: số ký tự cần cắt ra từ chuỗi ký tự. (giá trị mặc định là 1).
ví dụ: bạn muốn lấy 2 ký tự đầu trong họ tên của học sinh, bạn sử dụng hàm left cú pháp như sau: =left(b5,2) kết quả sẽ trả về 2 ký tự đầu chính xác như hình dưới

 [taimienphi.vn] hàm cơ bản excel, hàm thông dụng trong excel, sum, count, if, left, av

Xem thêm: Recover Deleted/Lost Data on iPhone

4. lấy ký tự bên phải (right)

trái ngược với hàm left, hàm right giúp bạn lấy chuối giá trị bên phải của chuỗi ký tự, và bạn hoàn toàn có thể lấy nhiều hơn 1 ký tự trong số chuỗi ký tự đó
cú pháp: =right(text, n)
– trong đó: – text: chuỗi ký tự.
                    – n: số ký tự cần cắt ra từ chuỗi ký tự. (giá trị mặc định là 1)
ví dụ: bạn muốn lấy 2 ký tự bên phải trong họ tên của học sinh, bạn dùng cú pháp như sau: =right(b5,2) kết quả sẽ trả về 2 ký tự đầu chính xác như hình dưới

[taimienphi.vn] hàm 
    căn bản excel, hàm thông dụng trong excel, sum, count, if, left, av

5. hàm min: hàm tìm giá trị nhỏ nhất

hàm min có chức năng tìm giá trị nhỏ nhất trong các ô hoặc vùng được chọn
cú pháp: =min(vùng chứa dữ liệu kiểu số)
ví dụ:
tìm điểm trung bình thấp nhất của các học sinh trong lớp

[taimienphi.vn] hàm cơ bản excel, hàm thông dụng trong excel, sum, count, if, left, av

6. hàm max: hàm tìm giá trị lớn nhất

hàm max có chức năng tìm giá trị lớn nhất trong các ô hoặc vùng được chọn
cú pháp: =max(vùng chứa dữ liệu kiểu số)
ví dụ: tìm tổng điểm cao nhất của các học sinh trong lớp [taimienphi.vn] hàm chủ chốt excel, hàm thông dụng trong excel, sum, count, if, left, av

7. hàm tính giá trị trung bình average

hàm average là một trong các hàm chủ đạo trong excel cho phép bạn tính giá trị trung bình của các ô hoặc các vùng được chọn. sử dụng hàm average bạn sẽ thực hiện phép tính đơn giản hơn
cú pháp: =average(number1, number2..)
ví dụ: các bạn cần tính điểm trung bình của một bạn trong lớp [taimienphi.vn] hàm cơ bản excel, hàm thông dụng trong excel, sum, count, if, left, av

8. hàm cắt các khoảng trống trim

hàm trim là hàm loại bỏ khoảng trống giữa các ký tự trong chuỗi ký tự và chỉ để lại duy nhất một khoảng trống (bằng 1 dấu cách giữa các từ) mà thôi. với nhiều ô chứa chuỗi ký tự có nhiều khoảng trống thì hàm trim thật sự là hữu ích
cú pháp: =trim(text)
trong đó: text là đoạn văn bản chứa khoảng trắng cần loại bỏ là 1
ví dụ: trong cột họ tên, hiện tại có rất nhiều khoảng trống, để loại bỏ các khoảng trống này, bạn dùng cú pháp =trim(b5). kết quả sẽ được như hình dưới 

[taimienphi.vn] hàm chủ đạo excel, hàm thông dụng trong excel, sum, count, if, left, av

9. hàm nối chuỗi concatenate

hàm concatenate là hàm nối chuỗi ký tự trong bảng tính excel, sử dụng hàm concatenate, bạn sẽ không phải thủ công ghép các chuỗi từ lại với nhau.

cú pháp: =concatenate (text 1, text 2, …)
trong đó: text 1: là chuỗi thứ 1 (đây là chuỗi bắt buộc)
text 2 …: tùy chọn, tối đa 255 chuỗi, và các chuỗi phải được phân tách nhau bởi dấu phẩy

ví dụ: bạn muốn ghi chú xem sinh viên có tổng điểm bao nhiêu. bạn dùng cú pháp =concatenate(b5,” có tổng điểm là “,g5). sau đó xem kết quả, bạn dùng chuột trỏ vào i5 và kéo xuống dưới, các kết quả sẽ tự động được ghi ra [taimienphi.vn] hàm 
    căn bản excel, hàm thông dụng trong excel, sum, count, if, left, av

10. hàm count: hàm đếm dữ liệu kiểu số 

hàm count là hàm excel cơ bản có chức năng đếm dữ liệu. sử dụng hàm count, bạn sẽ đếm được số dữ liệu kiểu số trong bảng tính excel
cú pháp: =count(vùng chứa dữ liệu cần đếm)[taimienphi.vn] hàm 
    căn bản excel, hàm thông dụng trong excel, sum, count, if, left, av

11. hàm counta: hàm đếm các ô có chứa dữ liệu

hàm counta có chức năng đếm các ô có chứa dữ liệu

cú pháp: =counta(vùng chứa dữ liệu cần đếm)

Xem thêm: 7 cách Điều chỉnh độ sáng màn hình máy tính Laptop

[taimienphi.vn] hàm 
    căn bản excel, hàm thông dụng trong excel, sum, count, if, left, av

12. hàm đếm chiều dài chuỗi ký tự

hàm len, hàm đếm chiều dài chuỗi ký tự có tác dụng cho bạn biết. hàm len sẽ trả về giá trị là độ dài của chuỗi ký tự, kể cả ký tự khoảng trống trắng
cú pháp: =len (text)
trong đó: text: là chuỗi ký tự
ví dụ: nếu bạn muốn đếm số ký tự có trong ô b1. bạn dùng cú pháp =len(b5). kết quả sẽ có như hình. Để đếm các ô tiếp theo, bạn chỉ cần giữ chuột tại i5 và kéo xuống dưới

[taimienphi.vn] hàm chính yếu excel, hàm thông dụng trong excel, sum, count, if, left, av

13. hàm hiển thị thời gian hiện tại trên hệ thống now

hàm now hàm trả về ngày tháng hiện tại trên hệ thống
cú pháp:  =now ()
ví dụ:

[taimienphi.vn] hàm chủ yếu excel, hàm thông dụng trong excel, sum, count, if, left, av

14. hàm sumif: hàm tính tổng các ô có điều kiện

hàm sumif là hàm chủ yếu trong excel cho phép bạn tính tổng các ô hoặc các vùng có giá trị thỏa mãn điều kiện được đặt ra.
cú pháp: =sumif(range, criteria, sum_range) range:
các ô chứa điều kiện  criteria: Điều kiện sum_range: các ô cần tính tổng
ví dụ: các bạn cần tính tổng điểm toán của các bạn nam trong danh sách điểm [taimienphi.vn] hàm cơ bản excel, hàm thông dụng trong excel, sum, count, if, left, av

15. hàm countif: hàm đếm dữ liệu có điều kiện

hàm countif có chức năng đếm các ô thỏa mãn điều kiện
cú pháp: =countif(vùng chứa dữ liệu cần đếm, điều kiện)
ví dụ: các bạn cần đếm các ô thỏa mãn giá trị = 6 trong cột điểm văn [taimienphi.vn] hàm chính yếu excel, hàm thông dụng trong excel, sum, count, if, left, av

16. hàm countblank: hàm đếm dữ liệu rỗng

hàm countblank là hàm excel chủ quản có chức năng đếm số các ô không có giá trị
cú pháp: =countblank(vùng chứa dữ liệu cần đếm) [taimienphi.vn] hàm chủ chốt excel, hàm thông dụng trong excel, sum, count, if, left, av

khi làm việc với excel, bạn cần nắm rõ các hàm chủ quản trong excel để có thể sử dụng excel hiệu quả nhất và nhanh chóng. các hàm excel thường dùng trong trong văn phòng chủ đạo như sum, min, max … hỗ trợ rất nhiều trong học tập, công việc của bạn.

trên đây là một số những hàm chủ công trong excel. excel là phần mềm văn phòng hỗ trợ tính toán rất tiện dụng và phổ biến, các bạn có thể tham khảo thêm các phím tắt excel thông dụng nhất để thao tác trên phần mềm được nhanh hơn.

https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-co-ban-trong-excel-13238n.aspx
ngoài các hàm
căn bản trong excel, bạn đọc cũng nên tham khảo các hàm nâng cao như vlookup, choose … để nâng cao kiến thức của mình, các hàm nâng cao trong excel được áp dụng để làm nhanh hơn nữa các phép toán trên bảng tính excel.

Nguồn: https://meovataz.com
Danh mục: Công nghệ

Viết một bình luận