Thành ngữ ‘KEEP YOU ON YOUR TOES’ nghĩa là gì? :: Việt Anh Song Ngữ – Blog học tiếng anh online, đọc báo song ngữ.

KEEP YOU ON YOUR TOES

NGHĨA ĐEN

[external_link_head]

(Ai đó, cái gì đó) giữ cơ thể bạn trên các ngón chân của bạn (keep you on your toes)

NGHĨA RỘNG

Nếu nói ai đó hoặc cái gì đó giữ bạn trên các ngón chân của bạn, điều đó có nghĩa người đó hoặc cái đó làm cho bạn tập trung toàn bộ sự chú ý và năng lượng của mình vào công việc mà bạn đang làm (someone or something that keeps you on your toes forces you to continue directing all your attention and engery to what you are doing)

TIẾNG VIỆT CÓ CÁCH NÓI TƯƠNG TỰ

Căng như dây đàn, tập trung vào công việc, không lơ là…

VÍ DỤ

[external_link offset=1]

The supervisors do random checks to keep all staff on their toes.

Các giám sát viên áp dụng kiểu kiểm tra đột xuất để bảo đảm tết cả nhân viên luôn tập trung làm việc.

He has kept all workers on our toes right since he took command.

Ông ấy khiến tất cả nhân viên lúc nào cũng căng như dây đàn kể từ khi ông ấy nắm quyền kiểm soát.

His lively performance has kept opposition parties on their toes for hours.

Màn biểu diễn sôi động của ông ấy khiến cho các đối thủ phải căng như dây đàn nhiều giờ. (đứng ngồi không yên hàng giờ.

You have to stay on my toes to keep from getting fired.

Anh phải rất tập trung vào công việc để tránh không bị sa thải.

READ  Hướng dẫn tầm soát ung thư cổ tử cung theo từng độ tuổi

You have to be on your toes if you want to get a high salary.

Cậu sẽ phải rất tập trung vào công việc nếu cậu muốn tăng lương.

HÌNH ẢNH CỦA THÀNH NGỮ

On someone’s toes nghĩa là ai đó phải đứng, không thể ngồi hay nằm. Hàm ý: giữ cảnh giác, sẵn sàng đối phó ngay khi có điều gì đó xảy ra.

Khá giống với hình ảnh trong một thành ngữ của Việt Nam: Nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng. Nuôi lợn thì nhàn hơn, có thể nằm ăn cơm (!), còn nuôi tằm thì lúc nào cũng phải sẵn sàng đối phó.

[external_link offset=2]

CÁCH DÙNG TRONG THỰC TẾ

Các động từ thường dùng với thành ngữ này:

Keep one on one’s toes

Stay on one’s toes

Be on one’s toes

Nguồn: willingo

Thành ngữ 'KEEP YOU ON YOUR TOES' nghĩa là gì? :: Việt Anh Song Ngữ - Blog học tiếng anh online, đọc báo song ngữ.

Việt Anh Song Ngữ

Hãy theo đuổi sự ưu tú, thành công sẽ theo đuổi bạn!

[external_footer]

Viết một bình luận