Thế nào là vật liệu mới, năng lượng mới, sản phẩm công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại

 • Một số thuật ngữ vật liệu mới, năng lượng mới, công nghệ cao, sản phẩm công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại, có thể hiểu như sau: Vật liệu mới tức là một loại vật liệu mà không nằm trong danh mục nguyên nhiên, vật liệu sẵn có đang được sử dụng để sản xuất, hoặc áp dụng vào một khâu, hoặc một quá trình sản xuất nào đó theo quy định trong danh mục các nguyên nhiên, vật liệu mới phục vụ cho việc nghiên cứu thậm chí để thực hiện một công việc quản lý, điều hành.vv.

  Thuật ngữ năng lượng mới được hiểu là những năng lượng mà tại một thời điểm nhất định nào đó ở Việt Nam chưa được áp dụng hoặc chưa tìm ra. Những năng lượng này có thể thu nạp được từ tự nhiên hoặc từ những công nghệ, sản phẩm, hoặc các vật liệu được con người sáng tạo ra.

  [external_link_head]

  [external_link offset=1]

  Thuật ngữ công nghệ cao được hiểu gần giống như công nghệ tiên tiến, tuy nhiên nó vẫn phải đáp ứng được các tiêu chí mà công nghệ tiên tiến bắt buộc phải có.

  [external_link offset=2]

  Thuật ngữ kỹ thuật hiện đại được Đại Từ điển tiếng Việt giải thích là có tính chất tinh vi trong trang bị máy móc. Do vậy, thuật ngữ này có thể được hiểu là những kỹ thuật có tính chất tinh vi trong trang thiết bị máy móc bất kỳ hoặc một phương thức tinh vi hơn so với các máy móc, thiết bị, phương thức hiện tại trong một quá trình sản xuất, một khâu quản lý hay một hoạt động nghiên cứu nào đó.

 • READ  Những câu thơ hay về tình yêu ngắn gọn cảm xúc nhất – Yeah Coffees

  [external_footer]

  Viết một bình luận