Nếu ứng dụng hoặc mạng mà bạn muốn dùng cần một chứng chỉ mà bạn không có, thì bạn có thể cài đặt chứng chỉ đó theo cách thủ công.

Các chứng chỉ kỹ thuật số giúp nhận dạng máy tính, điện thoại và ứng dụng cho mục đích bảo mật. Giống như bạn dùng giấy phép lái xe để chứng minh rằng bạn có thể lái xe hợp pháp, chứng chỉ kỹ thuật số nhận dạng điện thoại của bạn và xác nhận rằng điện thoại đó có thể truy cập vào một mục nào đó.

[external_link offset=1]

Cài đặt chứng chỉ

Xóa chứng chỉ tùy chỉnh

Lưu ý quan trọng: Việc xóa chứng chỉ bạn đã cài đặt sẽ không xóa vĩnh viễn chứng chỉ hệ thống mà điện thoại của bạn cần để hoạt động. Tuy nhiên, nếu bạn xóa chứng chỉ mà một kết nối Wi-Fi nhất định yêu cầu, điện thoại của bạn có thể không kết nối với mạng Wi-Fi đó nữa.

  1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
  2. Nhấn vào Bảo mật Thêm và xóa chứng chỉ Nâng cao Thêm và xóa chứng chỉ Mã hóa và thông tin xác thực.
  3. Trong phần “Vùng lưu trữ thông tin xác thực”:

Sử dụng Wi-Fi WPA-Enterprise

Lưu ý quan trọng: Nếu thiếu thông tin, bạn có thể không kết nối được với mạng.

Những thay đổi và sửa đổi đối với tùy chọn “Không xác thực”

Lưu ý quan trọng: Tùy chọn cài đặt “Không xác thực” dùng trong các cấu hình EAP-PEAP, EAP-TLS và EAP-TTLS đã bị xóa vì lý do bảo mật. Tùy chọn này đã bị xóa trong bản phát hành cập nhật tính năng của Android 11.

Không tìm thấy tùy chọn “Không xác thực”

Cho dù bạn là cá nhân hay thuộc một tổ chức, bạn đều có thể sử dụng chế độ cài đặt WPA/WPA2/WPA3-Enterprise.

Lưu ý: Quản trị viên mạng cần cung cấp cho bạn một số thông tin để bạn có thể kết nối với mạng WPA/WPA2/WPA3-Enterprise.

Sửa chế độ cài đặt mạng đã lưu

[external_link offset=2]

Lưu ý quan trọng: Nếu thiếu thông tin, bạn có thể không định cấu hình lại được mạng của mình.

Các cấu hình Enterprise đã lưu (được thiết lập để tắt tùy chọn xác thực chứng chỉ máy chủ) không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, bạn không thể tạo mới hoặc chỉnh sửa các chế độ cài đặt đã lưu.

Để mạng của bạn an toàn hơn, hãy khắc phục những cấu hình kém bảo mật.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?