Thợ cắt tóc tiếng anh là gì?

Thợ cắt tóc tiếng anh là gì?, nói đến vấn đề tóc của mỗi người thì thường nếu là nam thì tầm 1 tháng là bắt đầu tóc sẽ dài ra, còn nữ thì tóc dài lâu hơn thường mất 6 tháng trở lên, vì thế cứ mỗi tháng các bạn nam thường ghé tiệm hớt tóc để hớt tóc, vậy các thợ cắt tóc kinh nghiệm với nghề của họ thế nào bạn có rành và nắm hay không, tạm gác thông tin này, thôi thì cùng dịch thợ cắt tóc sang tiếng anh nhé.

Thợ cắt tóc tiếng Anh là hairdresser, phiên âm là ˈheədresər.

[external_link_head]

Thợ cắt tóc tiếng anh là gì?

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. cho thuê sườn xám
  2. máy chạy bộ
  3. trang phục cổ trang
  4. trang phục cổ trang
  5. trang phục cổ trang

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến thợ cắt tóc:

[external_link offset=1]

Barber /ˈbɑːbər/: Người cắt tóc cho phái nam.

Stylist /ˈstaɪlɪst/: Người tạo mẫu tóc.

Hair colouring /heər ˈkʌlərɪŋ/: Nhuộm tóc.

Artificial hair extensions /ɑːtɪˈfɪʃəl heər ɪkˈstenʃən/: Nối tóc.

Straightening /ˈstreɪ.tənɪŋ/: Duỗi tóc.

Perm /pɜːm/: Uốn tóc.

[external_link offset=2]

Wig Styling /wɪɡ staɪlɪŋ/ : Thiết kế tóc giả.

Trim /trɪm/: Cắt tỉa.

Some highlight /sʌm ˈhaɪlaɪt/: Nhuộm highlight.

Nguồn: cotrangquan.com

Danh mục:bí quyết làm đẹp [external_footer]

READ  10 cách tăng cân nhanh cho người gầy lâu năm

Viết một bình luận