Tiền Là Gì Ai Ơi

Tiền là gì ai ơi

Ai cũng mơ có tiền gấm hoa.

Giàu sang mấy ai chung tình.

Tuy khó nghèo nhưng lòng chung thủy.

Nghèo bạn bè mấy khi

Đến thăm nhau chuyện trò vu vơ.

Nhưng giàu đến chơi ngày đêm.

Chén vui chén sầu

Hát ca rộn ràng đêm thâu.

Tiền thì cần ai ơi

Nhưng phải nghĩ suy, cho đúng đồng tiền.

Tiền nhiều làm chi, phải chia lìa nhau.

Tiền là cái chi

Khi có tiền sống sang giàu

Mai hết tiền nghèo bởi do trời.

[external_link_head]

[external_link offset=1]

Phải biết siêng năng thêm cần cù.

Giàu sang đến đâu không làm cũng đói

Đến khi đói nghèo, không có nghề trong tay

Trách sao ông trời đem tiền ra đi

Giờ đây trắng tay

[external_link offset=2]

Hãy… hãy nên chăm làm

Cần cù siêng năng

Chớ nên ham tiền mà làm điều sai.

Hãy nên thương người lòng thiện tâm

Giúp người khó khăn

Tiền nhiều chi,sống đời tính toan

Tiền nhiều chi bao người thêm đảo điên [external_footer]

READ  Chuyên gia trang điểm – Wikipedia tiếng Việt

Viết một bình luận