Các kỳ thi dành cho công việc và kinh doanh của chúng tôi bao gồm một loạt các cấp độ khác nhau và được thiết kế bởi các chuyên gia. Điều này có nghĩa là bạn có thể tìm thấy trình độ phù hợp và từng bước nâng cao Tiếng Anh thương mại của mình bằng cách tự tin sử dụng các kỹ năng ngôn ngữ trong môi trường làm việc quốc tế.

[external_link_head]

[external_link offset=1]

  • Chứng minh cho nhà tuyển dụng rằng bạn có các kỹ năng ngôn ngữ phù hợp để thành công.
  • Học tập với các chuyên gia.
  • Tăng cơ hội được nhận công việc tiếp theo.
  • Tăng cơ hội nhận được một công việc tốt hơn.