Tôi đi du lịch tiếng Anh là gì

Tôi đi du lịch tiếng Anh là I’m going to travel. Câu nói này được dùng để thông báo cho đối phương biết rằng bản thân mình đi du lịch ở đâu đó.

Tôi đi du lịch tiếng Anh là I’m going to travel. Câu nói này được dùng để thông báo cho đối phương biết rằng bản thân mình đi du lịch ở đâu đó. 

[external_link_head]

Thông báo: Tổng khai giảng khoá học online tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, tương tác trực tiếp với giáo viên 100%, học phí 360.000đ/tháng, liên hệ: updating cô Mai >> Chi tiết

Một số từ vựng thông dụng về việc đi du lịch trong tiếng Anh.

Airplane schedule /ˈɛrˌpleɪn ˈskɛʤʊl/: Lịch trình bay.

Tôi đi du lịch tiếng Anh là gìBus schedule /bʌs ˈskɛʤʊ/: Lịch trình xe bus.

Check – in /ʧɛk – ɪn/: Đăng ký vào.

[external_link offset=1]

Destination /ˌdɛstəˈneɪʃən/: Địa điểm.

Excursion /ɪkˈskɜrʒən/: Chuyến du ngoạn.

Guide book /gaɪd bʊk/: Sách hướng dẫn.

Hotel /hoʊˈtɛl/: Khách sạn.

Itinerary /aɪˈtɪnəˌrɛri/: Lịch trình.

Journey /ˈʤɜrni/: Hành trình.

Một số câu hỏi thông dụng đi du lịch trong tiếng Anh.

What time is my flight?: Chuyến bay của tôi vào lúc mấy giờ?

Where is the restroom?: Nhà vệ sinh ở đâu vậy?

May I have something to eat/drink?: Tôi có thể ăn/uống gì đó không?

Do you have a map?: Bạn có bản đồ không vậy?

[external_link offset=2]

Where can I find a taxi?: Tôi có tìm taxi ở đâu vậy?

Where is the bus stop?: Trạm xe bus nằm đâu vậy?

How do I call the frontdesk?: Tôi làm sao gọi xuống bàn tiếp tân đây?

READ  Kinh nghiệm chọn mua lò nướng tốt nhất hiện nay phù hợp với mọi nhà

Oh hey, it’s Saturday, I’m going to travel to China.

Ồ này, thứ 7 rồi kìa, tôi sẽ đi du lịch đến Trung Quốc.

Can’t wait it anymore, I’ll do it, I’m going to travel to New York.

Không thể đợi được nữa rồi, mình sẽ làm vậy, mình sẽ đi du lịch sang New York.

Bài viết tôi đi du lịch tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV. [external_footer]

Viết một bình luận