Tội tổ chức đua xe trái phép theo quy định Bộ luật hình sự

khi tham gia giao thông thì mỗi người cần phải chấp hành theo quy định của pháp luật khi điều khiển các phương tiện lưu thông trên đường.

trên thực tế hiện nay có những người không chấp hành đúng quy định của pháp luật giao thông thậm chí là tổ chức việc đua xe gây ảnh hưởng đến an ninh trật của xã hội, đối với những hành vi nào thì cấu thành tội tổ chức đua xe trái phép theo quy định bộ luật hình sự, hãy cùng chúng tôi theo dõi bài viết sau đây.

Bạn đang xem: Tội tổ chức đua xe trái phép theo quy định Bộ luật hình sự

khái niệm tội tổ chức đua xe trái phép theo?

tội tổ chức đua xe trái phép là hành vi cầm đầu, chỉ huy, rủ rê, lôi kéo người khác hoặc là tạo điều kiện vật chất hoặc tinh thần cho người khác để họ tham gia vào việc đua xe ô tô, xe máy hoặc các loại xe khác có gắn động cơ trái phép.

theo quy định tại Điều 265 bộ luật hình sự về tội tổ chức đua xe trái phép như sau:

Điều 265. tội tổ chức đua xe trái phép 

1. người nào tổ chức trái phép việc đua xe ô tô, xe máy hoặc các loại xe khác có gắn động cơ, thì bị phạt tiền từ updating đồng đến updating đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. tội lỗi thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ updating đồng đến updating đồng hoặc phạt tù từ 04 năm đến 10 năm: 

a) tổ chức cho 10 xe tham gia trở lên trong cùng một lúc hoặc tổ chức 02 cuộc đua xe trở lên trong cùng một lúc; 

b) tổ chức cá cược; 

c) chống lại người có trách nhiệm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông hoặc người có trách nhiệm giải tán cuộc đua xe trái phép; 

d) tại nơi tập trung đông dân cư; 

đ) tháo dỡ thiết bị an toàn khỏi phương tiện đua; 

e) làm chết người; 

g) gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

h) gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

i) gây thiệt hại về tài sản từ updating đồng đến dưới updating đồng; 

Xem thêm: Người sinh 6 tháng 6 là cung hoàng đạo gì?

k) tái phạm về tội này hoặc tội đua xe trái phép. 

3. tội tình thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 08 năm đến 15 năm: 

a) làm chết 02 người; 

b) gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

c) gây thiệt hại về tài sản từ updating đồng đến dưới 1.updating đồng; 

d) tái phạm nguy hiểm. 

4. tội trạng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: 

a) làm chết 03 người trở lên; 

b) gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

c) gây thiệt hại về tài sản 1.updating đồng trở lên. 

5. người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ updating đồng đến updating đồng.

tư vấn tội tổ chức đua xe trái phép theo quy định bộ luật hình sự

thứ nhất: các yếu tố cấu thành tội tổ chức đua xe trái phép

mặt khách quan: mặt khách quan của tội phạm này có dấu hiệu sau:

có hành vi tổ chức trái phép việc đua xe ô tô, xe máy hoặc các loại xe khác có động cơ. Được thể hiện bằng việc lập ra kế hoạch, chuẩn bị phương tiện, địa điểm lôi kéo người khác…để tiến hành việc đua xe mà không có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền

khách thể:

hành vi nêu trên xâm phạm đến quy định về trật tự an toàn giao thông đường, bộ, xâm phạm đến trật tự an toàn công cộng. Đồng thời có xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác.

mặt chủ quan:

người tội lỗi thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý.

chủ thể:

chủ thể của tội phạm này là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự

thứ hai: khung hình phạt tội tổ chức đua xe trái phép

mức hình phạt của tội phạm này được chia thành bôn khung, cụ thể như sau:

–  khung một (khoản 1)

người nào tổ chức trái phép việc đua xe ô tô, xe máy hoặc các loại xe khác có gắn động cơ, thì bị phạt tiền từ updating đồng đến updating đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

–  khung hai (khoản 2)

phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ updating đồng đến updating đồng hoặc phạt tù từ 04 năm đến 10 năm: 

Xem thêm: [Review] Top 10 xe đạp điện tốt nhất hiện nay [Update]

+ tổ chức cho 10 xe tham gia trở lên trong cùng một lúc hoặc tổ chức 02 cuộc đua xe trở lên trong cùng một lúc; 

+ tổ chức cá cược; 

+ chống lại người có trách nhiệm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông hoặc người có trách nhiệm giải tán cuộc đua xe trái phép; 

+ tại nơi tập trung đông dân cư; …

–  khung ba (khoản 3)

phạt tù từ 08 năm đến 15 năm trong các trường hợp sau:

+ làm chết 02 người; 

+ gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

+ gây thiệt hại về tài sản từ updating đồng đến dưới 1.updating đồng; 

+tái phạm nguy hiểm. 

–  khung bốn (khoản 4)

phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân trong các trường hợp sau:

+ làm chết 03 người trở lên; 

+ gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

+ gây thiệt hại về tài sản 1.updating đồng trở lên. 

– hình phạt bổ sung (khoản 5)

ngoài ra người tội ác còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là người tội vạ còn có thể bị phạt tiền từ updating đồng đến updating đồng.

tùy thuộc vào hành vi vi phạm cũng như hậu quả do hành vi tổ chức đua xe trái phép gây ra thì sẽ bị xử phạt theo quy định như đã nêu ở trên. ngoài hình phạt chính được áp dụng thì trong một số trường hợp sẽ bị xử phạt bổ sung theo quy định.

Nguồn: https://meovataz.com
Danh mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận