Cá rô đầu vuông giống

Bà con đang tìm mua giống cá rô đầu vuông nhưng không biết mua giống cá rô ở đâu. Trại trại cá giống Quang Nguyên xin kinh chào bào con. …

Đọc tiếp→

Cá Rô Đồng Giống

Đối với cá rô đồng kết quả nuôi phụ thuộc rất lớn vào chất lượng cá giống. Khi chọn mua cá rô đồng giống cần lưu ý các tiêu chuẩn …

Đọc tiếp→