Trạng Từ chỉ Tần Suất – AROMA Tiếng Anh Cho Người Đi Làm

Trạng từ chỉ tần suất (Adverb of frequency) là một trong những dạng của trạng từ trong tiếng Anh. Đúng như tên gọi của nó, trạng từ chỉ tần suất (Adverb of frequency)  diễn tả mức độ thường xuyên của một hành động. Vậy vị trí của trạng từ chỉ tần suất (Adverb of frequency), cách sử dụng và câu hỏi dùng để hỏi cho trạng từ chỉ tần suất (Adverb of frequency) là gì sẽ được trả lời rõ trong bài học tiếng anh ngữ pháp cơ bản aroma sẽ giới thiệu ngày hôm nay.

  • Bạn nói lời chào gặp mặt tiếng anh như thế nào 
  • Các cách dùng khác của từ “But”

%CODE9%

[external_link_head]

ĐỊNH NGHĨA

  • Trạng từ chỉ tần suất diễn tả mức độ thường xuyên của một hành động (thường thường, luôn luôn, ít khi…).

eg:

– John is always on time. (John luôn đúng giờ.)

– He seldom works hard. (Anh ấy ít khi làm việc chăm chỉ.)

  • Trạng từ chỉ tần suất được dùng để trả lời câu hỏi với:How often?(Có…thường?).

eg:

– We sometimes go to the beach. (Thỉnh thoảng chúng tôi đi biển.)

– We hardly ever see you at home. (Hầu như không khi nào chúng tôi thấy anh ở nhà.)

  • Các trạng từ chỉ tần suất thông dụng 

always /’ɔ:lwəz/ luôn luôn

eg: I always drink a lot of water. (Tôi luôn luôn uống nhiều nước.)

usually /’ju: u li/ thường thường, thường lệ       

READ  Hướng dẫn cách sử dụng máy đo huyết áp Microlife

eg: I usually drive to work. (Tôi thường lái xe đi làm.)

nomally /’nɔ:məli/ ~ generally /’dʤenərəli/ thông thường, như thường lệ

[external_link offset=1]

eg: I normally swim after work. (Tôi thường đi bơi sau khi làm việc.)

often/’ɔ:fn/ ~ frequently /’fri:kwəntly/ thường thường, luôn

eg: I often go out for dinner. (Tôi thường ăn tối ở ngoài.)

sometimes /’sʌmtaimz/ đôi khi, đôi lúc

eg: I sometimes play tennis on the weekend. (Đôi khi tôi chơi tennis vào dịp cuối tuần.)

– occasionally /ə’keiʤnəli/ thỉnh thoảng

eg: I occasionally eat Japan food. (Tôi thỉnh thoảng ăn đồ ăn Nhật.)

– hardly ever: hầu như không bao giờ

eg: I hardly ever eat Korean food. (Tôi hầu như không ăn đồ ăn Hàn.)

– rarely /’reəli/ hiếm khi

eg: I rarely go sailing. (Tôi hiếm khi đi thuyền.)

never /’nevə/ không bao giờ

eg: I never go out dancing.  (Tôi không bao giờ đi nhảy cả.)

VỊ TRÍ CỦA TRẠNG TỪ CHỈ TẦN SUẤT

  • Bình thường, trạng từ chỉ tần suất thường xuất hiện ở 3 vị trí: trước động từ thường, sau trợ động từ, và sau động từ “to-be”.

eg: 

– Đứng sau động từ “to be”:

              Your hands are still dirty. (Tay anh vẫn còn bẩn.)

            He is always modest about his achievements. (Anh ta luôn khiêm tốn về những thành tựu của mình).

– Trước động thường:

          I continually have to remind him of his family. (Tôi phải liên tục nhắc hắn nhớ đến gia đình hắn.)

READ  17 tháng 6 – Wikipedia tiếng Việt

            He sometimes writes to me. (Thỉnh thoảng anh ta có viết thư cho tôi.)

            My father never eats meat. (Cha tôi chẳng bao giờ ăn thịt.)

[external_link offset=2]

–  Sau trợ động từ:

            I have never been abroad. (Tôi chưa bao giờ ra nước ngoài.)

            You should always check your oil before starting. (Bạn nên luôn luôn kiểm tra dầu nhớt trước khi khởi hành.)

            We have often been there. (Chúng tôi đã từng đến đó luôn.)

  • Các trạng từ chỉ tần suất (trừ always, hardly, ever và never) còn có thể xuất hiện ở đầu câu và cuối câu. Vị trí đứng đầu câu được dùng với mục đích nhấn mạnh.

eg:

            The teacher usually gives us an assignment.

            The teacher gives us an assignment usually.

            Usually the teacher gives us an assignment.

            (Thầy giáo thường ra bài tập cho chúng tôi.)

Khi câu có trợ động từ, trạng từ chỉ tần suất thường đi sau động từ trừ trường hợp cần nhấn mạnh và câu trả lời ngắn.

eg:

            – He can never understand. (Anh ta không thể nào hiểu được.) 

            Nhưng: He never can understand. [nhấn mạnh]

            – Can you park your car near the market? (Anh có thể đỗ xe gần chợ không?)

              Yes, I usually can. [câu trả lời ngắn] (Vâng, thông thường tôi có thể.)

READ  Những câu chào, lời chúc buổi sáng hay cho ngày mới tốt lành, vui vẻ

Chúng ta cùng đặt ví dụ để ghi nhớ các trạng từ chỉ tần suất này nhé! [external_footer]

Viết một bình luận