Trưởng văn phòng đại diện tiếng Anh là gì

Trưởng văn phòng đại diện tiếng Anh là head of representative office. Trưởng văn phòng đại diện là người đứng đầu văn phòng đại diện có trách nhiệm quản lí các hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp.

Trưởng văn phòng đại diện tiếng Anh là head of representative office.

[external_link_head]

Thông báo: Tổng khai giảng khoá học online tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, tương tác trực tiếp với giáo viên 100%, học phí 360.000đ/tháng, liên hệ: updating cô Mai >> Chi tiết

Một số từ vựng và phiên âm tiếng Anh về trưởng văn phòng đại diện:

Head of representative office: Trưởng văn phòng đại diện.Trưởng văn phòng đại diện tiếng Anh là gì

Manager /ˈmæn.ɪ.dʒər/: Trưởng phòng.

[external_link offset=1]

Office /ˈɒf.ɪs/: Văn phòng.

Representative /ˌrep.rɪˈzen.tə.tɪv/: Đại diện.

Head of operation: Trưởng phòng hoạt động.

Deputy of department: Phó trưởng phòng.

Section manager (Head of division): Trưởng bộ phận.

Colleague /ˈkɒliːɡ/: Đồng nghiệp.

Collaborator /kəˈlæbəreɪtə(r)/: Cộng tác viên.

Trainee /ˌtreɪˈniː/: Thực tập sinh.

Representative office: Văn phòng đại diện.

Department /dɪˈpɑːt.mənt/: Phòng, ban.

Employee /ɪmˈplɔɪ.iː/ /ˌem.plɔɪˈiː/: Nhân viên.

[external_link offset=2]

Supervisor /ˈsuː.pə.vaɪz/: Người giám sát.

Sales department: Phòng kinh doanh.

Administration department: Phòng hành chính.

Team Leader /ti:m /’li:də/: Trưởng Nhóm.

Promotion /prəˈməʊ.ʃən/: Thăng chức.

Bài viết trưởng văn phòng đại diện Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh Sài Gòn Vina.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn [external_footer]

READ  Tin Nhắn Chúc Sinh Nhật Chồng Hay ❤️ Ngọt Ngào Nhất

Viết một bình luận