vẽ kỹ thuật in English – Vietnamese-English Dictionary

dụng cụ vẽ kỹ thuật ^ mechanical pencil – definition.

technical drawing tools mechanical pencil – definition.

Bạn đang xem: vẽ kỹ thuật in English – Vietnamese-English Dictionary

wikimatrix

tôi chỉ muốn cho các bạn thấy một bản vẽ kỹ thuật ở đây.

i just want to show you one technical diagram here.

qed

và cảnh dựng được bố trí theo bản sao chính xác theo bản vẽ kỹ thuật của con tàu.

and the set was based as an exact replica on the blueprints of the ship.

qed

cô ấy nói với tôi rằng khi cô ấy đi học, cô ấy là cô gái duy nhất chọn nghề vẽ kỹ thuật.

she told me when she went to school, she was the only girl who ever chose to do mechanical drawing.

qed

chúng hoạt động nhanh hơn plotter bút và chế tạo ở các cỡ giấy lớn, thích hợp cho việc vẽ lại bản vẽ kỹ thuật.

they were faster than pen plotters and were available in large formats, suitable for reproducing engineering drawings.

wikimatrix

trong bản vẽ kỹ thuật, một hình bầu dục là một hình được xây dựng từ hai cặp cung, với hai bán kính khác nhau (xem hình bên phải).

in technical drawing, an oval is a figure constructed from two pairs of arcs, with two different radii (see image on the right).

wikimatrix

Xem thêm: Tặng gì cho bé trai 12 tuổi? 28 ảnh Món quà nào bạn có thể làm cho một đứa trẻ 12 tuổi vào ngày sinh nhật? Sách và ý tưởng thú vị

Ông đã vượt qua kỳ thi, xếp thứ 74 trong số 243 ứng viên thành công và đặc biệt làm tốt các bài kiểm tra về khả năng vẽ kỹ thuật.

he passed the exam, placing 74th among the 243 successful candidates, and doing especially well in the tests of engineering drawing ability.

wikimatrix

vì thế về cơ bản, ta có thể bắt đầu làm việc với những bản vẽ 2d này– những cái này có đầy trong bản vẽ kỹ thuật trên internet.

and so how, essentially, this works is you would start out with these 2d drawings — these are floating around in technical papers around the internet.

ted2019

năm 1882, lúc lên 0, blériot được gửi đến trường nội trú institut notre dame ở cambrai, nơi anh thường xuyên giành được giải thưởng trong lớp, bao gồm một giải dành cho vẽ kỹ thuật.

in 1882, aged 10, blériot was sent as a boarder to the institut notre dame in cambrai, where he frequently won class prizes, including one for engineering drawing.

wikimatrix

sau khi tốt nghiệp đại học, peary đã làm việc như một người soạn thảo các bản vẽ kỹ thuật tại washington, dc, tại văn phòng khảo sát bờ biển và trắc địa hoa kỳ.

after college, peary worked as a draftsman making technical drawings in washington, d.c., at the united states coast and geodetic survey office.

wikimatrix

làm thế nào để giải thích những bản vẽkỹ thuật với những người không biết đọc và viết?

how do you explain drawings and engineering to people who are neither able to read nor write?

ted2019

thuật ngữ này không phải là rất cụ thể, nhưng trong một số lĩnh vực (hình học xạ ảnh, bản vẽ kỹ thuật …) nó được đưa ra một định nghĩa chính xác hơn, có thể bao gồm một hoặc hai trục đối xứng.

the term is not very specific, but in some areas (projective geometry, technical drawing, etc.) it is given a more precise definition, which may include either one or two axes of symmetry.

wikimatrix

trong máy tính, đồ họa phần mềm, sự khác biệt giữa 2d và 3d đôi khi không rõ ràng; 2d ứng dụng có thể sử dụng 3d kỹ thuật để đạt được hiệu ứng như ánh sáng, và 3d có thể sử dụng 2d vẽ kỹ thuật.

in computer graphics software, the distinction between 2d and 3d is occasionally blurred; 2d applications may use 3d techniques to achieve effects such as lighting, and primarily 3d may use 2d rendering techniques.

wikimatrix

Ông từng được mô tả là người đầu tiên tạo nên một con tàu vũ trụ được vẽ một cách sống động; đây là một sự phóng đại không đáng kể, vì phần lớn nguồn thu nhập của tác giả cũng bắt nguồn từ những bản vẽ kỹ thuật.

he has been described as the first person to make a living drawing spaceships; this is a slight exaggeration, as much of his income was also derived from technical drawing.

wikimatrix

quyển thứ nhất bao gồm việc sản xuất và sử dụng các vật liệu vẽ và vẽ tranh (kỹ thuật vẽ, sơn và mực), đặc biệt cho phần tranh minh họa văn bản và bích họa.

the first covers the production and use of painting and drawing materials (painting techniques, paints, and ink), especially for illumination of texts and painting of walls.

wikimatrix

tại sao chúng ta phải vẽ đường cong kỹ thuật theo những bán đường xong log?

now why do we draw technology curves in semi-log curves?

Xem thêm: Khí hư và huyết trắng: Những điều cần biết

ted2019

tại sao chúng ta phải vẽ đường cong kỹ thuật theo những bán đường xong log?

now why do we draw technology curves in semi- log curves?

qed

“cinematic styled artist”, được
cẩn thận bởi tạp chí british advanced photoshop vào năm 2012, suellen đã phát triển phong cách và kỹ thuật độc đáo của mình bằng cách tạo ra ảnh ghép từ sự kết hợp giữa ánh sáng thương mại và vẽ kỹ thuật số, có kết thúc điện ảnh với mỗi tác phẩm mới.

“cinematic styled artist”, as labeled by the britishadvanced photoshop magazine in 2012, suellen developed her unique style and technique by creating photo collage that result from a combination of commercial lighting and digital painting, tending to have a cinematic finish with each new work.

wikimatrix

chúng tôi đã gắng làm việc với một số nhà để phát triển năng suất để đồng bộ sản xuất các phần tại mức chất lượng chúng tôi cần, như nhà cung cấp tại naiobi, họ đang giúp làm giảm chi phí sản xuất của các giá đỡ kim loại và cải thiện khả năng để tạo các phần tương thích với các bản vẽ kỹ thuật.

we’ve worked hard with a few of them to develop the capacity to consistently manufacture components at the quality levels we need, like this supplier in nairobi, who are helping to reduce the production cost of metal brackets and improve their ability to build conformant parts to our engineering drawings.

ted2019

trụ sở chính đặt tại toyama, nhật bản, là nơi mà các bản vẽkỹ thuật số chụp ảnh được cất giữ và sản xuất, hướng diễn ra tại văn phòng tokyo của họ.

the main office is located in toyama, japan, which is where the drawing and digital photography take place, and production and direction takes place in their tokyo office.

wikimatrix

phong cách, hình thức nghệ thuật chavin sử dụng rộng rãi trong kỹ thuật vẽ đường viền.

stylistically, chavín art forms make extensive use of the technique of contour rivalry.

wikimatrix

boudin đã dạy cho monet “en plein air” (ngoài trời) và các kỹ thuật vẽ tranh.

boudin taught monet “en plein air” (outdoor) techniques for painting.

wikimatrix

quá trình làm nghệ thuật của cô rất đa dạng- từ phương tiện truyền thông hỗn hợp, vẽ và tác phẩm kỹ thuật số.

her art making process is adventurous – ranging from mixed media, painting and drawing to digital work.

wikimatrix

Nguồn: https://meovataz.com
Danh mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận