Vốn nhà nước ngoài ngân sách là gì?

Vốn nhà nước ngoài ngân sách là gì là một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất và rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong chủ đề vốn nhà nước ngoài ngân sách là gì đến email công ty chúng tôi.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải đáp nội dung câu hỏi trên qua nội bài viết dưới đây để giải đáp thắc mắc giúp bạn đọc.

[external_link_head]

Vốn nhà nước ngoài ngân sách là gì?

Để giải đáp câu hỏi Vốn nhà nước ngoài ngân sách là gì cần căn cứ theo Khoản 14, Điều 2 Nghị định 59/2015/NĐ-CP thì  vốn Nhà nước ngoài ngân sách được quy định như sau: “ Vốn nhà nước ngoài ngân sách là vốn nhà nước theo quy định của pháp luật nhưng không bao gồm vốn ngân sách nhà nước”.

Như vậy từ quy định của pháp luật có thể thấy vốn nhà nước ngoài ngân sách nguồn vốn của Nhà nước nhưng không nằm trong các nguồn vốn ngân sách trong nhà nước. Vốn nhà nước ngoài ngân sách không sử dụng nguồn vốn Nhà nước kể cả vốn đang trong dự toán ngân sách Nhà nước.

Nguồn vốn phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bao gồm: Quốc hội, Hội đồng nhân dân quyết định.

Ngoài ra nguồn vốn được áp dụng bao gồm: phát hành Công trái quốc gia, phát hàn trái phiếu của Chính phủ, phát hành trái phiếu của chính quyền địa phương; nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, nguồn vốn vay ưu đãi nhà nước được nhận từ hỗ tợ của các nhà tài trợ nước ngoài; nguồn vốn từ quỹ của các đơn vị sự nghiệp độc lập; nguồn vốn từ quỹ  tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; nguồn vốn quỹ tín dụng mà Chính phủ đứng ra  bảo lãnh; nguồn vốn vay từ tài sản của Nhà nước là tài sản bảo đảm cho một giao dịch; vốn từ nguồn đầu tư của doanh nghiệp là đầu tư phát triển của Nhà nước; giá trị bằng tài sản là bất động sản.

READ  Hướng dẫn gập bụng đúng cách, hiệu quả nhất cho nam và Nữ !

[external_link offset=1]

Vốn nhà nước ngoài ngân sách là gì?

Phân biệt vốn nhà nước ngoài ngân sách và vốn ngân sách nhà nước

Ngoài việc giải đáp Vốn nhà nước ngoài ngân sách là gì bài viết của chúng tôi xin đưa ra tiêu chí phân biệt vốn nhà nước ngoài ngân sách và vốn ngân sách nhà nước.

 Theo quy định tại Luật ngân sách nhà nước 2015, vốn ngân sách nhà nước là tất cả các nguồn vốn được tính dựa trên các khoản thu, chi của Nhà nước, trong đó bao gồm các nguồn từ ngân sách trung ương tới ngân sách địa phương. Nguồn vốn này đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm tài chính mà trong đó nguồn vốn chỉ được bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.

Sự khác biệt giữa vốn nhà nước ngoài ngân sách và vốn ngân sách nhà nước được thể hiện qua một số điểm sau:

Căn cứ quy định:

+ Đối với vốn ngân sách nhà nước được quy định theo Luật ngân sách nhà nước 2015

+ Còn đối với vốn nhà nước ngoài ngân sách lại được quy định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP quy định về quản lý dự án đầu tư.

Về nguồn vốn :

+ Nguồn vốn ngân sách nhà nước chủ yếu từ các khoản thuế, phát hành tiền, lệ phí, phát hành tiền, nhận viện trợ, bán tài sản và đóng góp tự nguyện.

[external_link offset=2]

+ Vốn nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước lại có sự khác biệt. Nguồn vốn không được sử dụng, kể cả vốn đang trong dự toán ngân sách nhà nước.Nguồn vốn phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bao gồm: Quốc hội, Hội đồng nhân dân quyết định

READ  Bảng tính lương nhân công xây dựng theo Thông tư số 15/2019/TT-BXD

Thẩm quyền thẩm định đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách

Đối với thẩm quyền thẩm định đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách được quy định tại khoản 3 Điều 57 Luật xây dựng 2014. Cụ thể thẩm quyền thẩm định dự án quy định như sau:

Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách thì thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng được quy định như sau:

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở quy định tại các điểm a, b, d, đ, e và g khoản 2 Điều 58 của Luật này;

b) Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư chủ trì thẩm định thiết kế công nghệ (nếu có), các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.”

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về vấn đề Vốn nhà nước ngoài ngân sách là gì đến bạn đọc. Trong quá trình nghiên cứu và tìm hiểu về vấn đề này nếu có bất cứ thắc mắc nào, Quý khách hàng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được đội ngũ chuyên viên tư vấn của chúng tôi hỗ trợ tốt nhất. [external_footer]

Viết một bình luận