Xâm nhập mặn in English – Vietnamese-English Dictionary

Hơn nữa, các khu vực rộng lớn ven Địa Trung Hải đã bị tác động từ xâm nhập mặn.

Furthermore, large areas of the Mediterranean are affected by saltwater intrusion.

[external_link_head]

WikiMatrix

Xâm nhập mặn thường liên quan đến nước biển dâng hay khai thác nước quá mức trong các tầng chứa nước ven biển.

Saltwater intrusion is generally related to seawater-level rise or induced intrusion due to excessive groundwater extraction in coastal aquifers.

springer

Mực nước biển sẽ tăng lên, các cơn bão sẽ mạnh hơn và năng suất lúa sẽ giảm đến 12% do bị xâm nhập mặn.

Sea water levels are set to rise, storms to become more severe, and farmers’ rice yields are expected to decline up to 12 percent due to salinity intrusion.

worldbank.org

Vào cuối thế Pleistocen, việc xâm nhập mặn và thu hẹp hồ bắt đầu, đây là một quá trình đang diễn ra cho đến ngày nay.

In late Pleistocene period salinization and shrinking of the lake began, which is a process in progress today.

WikiMatrix

Tuy nhiên, tính phân dị về địa chất thủy văn của môi trường chứa nước cũng đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng đến quá trình xâm nhập mặn.

However, the hydrogeological heterogeneity of the subsurface plays an important role in (non-)intrusion as well.

springer

• Ở Việt Nam: một số ảnh hưởng lớn nhất sẽ là lũ lụt ở khu vực đô thị do tác động của nước biển xâm nhập mặn ở khu vực đồng bằng sông Mekong.

* In Vietnam some of the biggest impacts will be on flooding in urban areas due to the impact of sea intrusion in the Mekong Delta.

worldbank.org

[external_link offset=1]

“Tuy nhiên khu vực này đang đối mặt với các thách thức rất lớn liên quan đến vấn đề nguồn nước, xâm nhập mặn và những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.”

“However, the region is facing enormous challenges related to water resources, salinization and other negative impacts of climate change.”

worldbank.org

Nước biển dâng và xâm nhập mặn gây nên những tổn thất lớn về kinh tế và con người; trong vòng 20 năm qua, mỗi năm thiên tai gây thiệt hại kinh tế trung bình khoảng 1% đến 1,5% GDP.

Sea level rise and coastal erosion are generating significant economic and human costs, and natural hazards have resulted in an estimated average annual economic loss of between 1 and 1.5 percent of GDP in the last 20 years.

worldbank.org

Trên dòng chảy của sông Sénégal có hai đập lớn và đa mục đích là đập Manantali tại Mali và đập Maka-Diama tại biên giới Mauritanie-Senegal, gần cửa thoát ra biển nhằm ngăn xâm nhập mặn.

READ  Tết hàn thực mùng 3 tháng 3 là ngày gì? Cách cúng và văn khấn

The river has two large dams along its course, the multi-purpose Manantali Dam in Mali and the Maka-Diama Dam downstream on the Mauritania-Senegal border, near the outlet to the sea, preventing access of salt water upstream.

WikiMatrix

Do đó, gần như trong vòng một thế kỷ những vùng đất trồng trọt được của nước này sẽ trở thành nạn nhân của nạn xâm nhập mặn và phần lớn sẽ bị nhận chìm dưới mực nước biển.

It is thus likely that within a century the nation’s arable land will become subject to increased soil salination and will be largely submerged.

WikiMatrix

Cuộc thảo luận sẽ tập trung vào những thách thức mà Việt Nam đang gặp phải trong bối cảnh rủi ro khí hậu, đặc biệt là lũ lụt, hạn hán và xâm nhập mặn; cũng như các nhu cầu và ưu tiên để giải quyết những thách thức này

The discussion will focus on the challenges the country has been facing in light of climate risks, particularly floods and drought and saltwater intrusion; as well as the needs and priorities to address these challenges.

worldbank.org

Kết quả của nghiên cứu này đã góp phần lý giải tại sao hệ thống nước dưới đất trong vùng nghiên cứu hầu như không bị xâm nhập mặn, trong khi phần lớn các tầng chứa nước ven biển khác ở Việt Nam thường hay bị nhiễm mặn.

Results of this research contribute to the explanation of why the aquifer system of the study area is almost uninfluenced by saltwater intrusion, which is otherwise relatively common in coastal aquifers of Vietnam.

springer

Trong bài báo này, các tác giả đã nghiên cứu điều kiện địa chất thủy văn đối với bổ cập và xâm nhập mặn của một hệ thống nước ngầm ven biển ở Việt Nam gồm các thành tạo địa chất có tính phân dị cao về thành phần thạch học.

Local hydrogeological conditions for recharge and saltwater intrusion are studied in a coastal groundwater system in Vietnam where geological formations exhibit highly heterogeneous lithologies.

springer

Trên cơ sở kết quả phân tích nhóm này, mô hình và mạng lưới mặt cắt địa tầng địa chất thủy văn ba chiều đã được xây dựng và sử dụng như một công cụ để luận giải con đường bổ cập và xâm nhập mặn đến hệ thống nước dưới đất.

A 3D hydrostratigraphical fence diagram is then generated from the constructed solid model and is used as a tool to evaluate recharge paths and saltwater intrusion to the groundwater system.

READ  món ăn ngon in English – Vietnamese-English Dictionary

springer

Đồng bằng sông Cửu long là nơi cư ngụ của 17 triệu dân và cung cấp khoảng một nửa sản lượng lương thực của Việt Nam. Đây cũng là khu vực đang phải đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến khí hậu như xói lở ven bờ và xâm nhập mặn.

The Delta is home to more than 17 million people, and accounts for about half of Vietnam’s food production, and the region is facing a number of climate-related challenges including coastal erosion and salinity intrusion.

worldbank.org

Khoản 310 triệu USD còn lại sẽ giúp xây dựng năng lực chống chịu khí hậu và đảm bảo sinh kế bền vững cho 1,2 triệu dân sinh sống tại 9 tỉnh Đồng bằng sông Cửu long bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, sạt lở bờ biển và lũ lụt.

The remaining $310 million will be ear-marked to build climate resilience and ensure sustainable livelihoods of 1.2 million people living in nine Mekong Delta provinces affected by climate change, salinity intrusion, coastal erosion, and flooding.

[external_link offset=2]

worldbank.org

Cộng đồng đánh bắt cá dọc theo sông Mekong tạo ra hơn 1 triệu tấn cá ba sa hàng năm và sinh kế và ngành sản xuất cá sẽ phải chịu thiệt hại từ hiện tượng xâm nhập mặn, thứ là kết quả từ hiện tượng mực nước biển dâng và xây đập.

Fishing communities along the Mekong river produce over 1 million tons of basa fish annually and livelihoods and fish production will suffer from saltwater intrusion resulting from rising sea level and dams.

WikiMatrix

Theo báo cáo Điểm lại Tình hình Kinh tế Việt Nam do Ngân hàng Thế giới công bố 6 tháng một lần, nguyên nhân giảm tốc độ tăng trưởng gồm tác động bất lợi của đợt hạn hán và xâm nhập mặn gần đây lên nông nghiệp và sản xuất công nghiệp đang có xu hướng tăng chậm lại.

A report released today by the World Bank in Vietnam, the biannual Taking Stock, attributes the slower growth to the impact of a severe drought on agricultural production and slower industrial growth.

worldbank.org

“Các hiện tượng thời tiết khốc liệt tại Đồng bằng sông Cửu Long gần đây, bao gồm lũ lụt, hạn hán và xâm nhập mặn đã tác động tiêu cực lên đời sống người dân trong khu vực – kể cả khu vực đô thị và nông thôn, và đa số trong đó là người nghèo,” Ông Achim Fock, Quyền Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nói.

READ  Những stt hay nói về sự phản bội trong tình bạn

“Recent extreme weather phenomena in the Mekong River Delta, including flooding, drought and salinity intrusion, are negatively affecting the lives of people in the region – both in urban and rural areas, most of whom are poor,” said Achim Fock, Acting Country Director for the World Bank in Vietnam.

worldbank.org

Các cấp lãnh đạo trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long – từ cơ sở đến cấp tỉnh và cấp trung ương – đang phải đối mặt với những quyết định khó khăn, đó là làm sao tìm ra biện pháp hữu hiệu nhất bảo vệ khu vực đồng bằng, đất canh tác, giao thông đường thủy và vùng bờ biển trước các hiện tượng lũ lụt, xói lở và xâm nhập mặn.

In the Mekong Delta, leaders at all levels – local, provincial and national — face tough decisions about how best to protect the delta, its farmlands, waterways, and coastal zones from flooding, erosion, and salt water intrusion.

worldbank.org

Hội nghị cũng nghe trình bày các phát hiện chính của báo cáo, Hướng tới Quản lý rủi ro tổng hợp và Thích ứng với Hạn hán và Xâm nhập mặn ở Việt Nam, trong đó báo cáo đã có những phản ánh đặc biệt về đợt hạn hán kéo dài trong năm 2015 và 2016 để mô tả sự sự cần thiết phải có một phương cách quản lý rủi ro thiên tai tổng hợp.

The conference also presented the key findings of Toward Integrated Risk Management and Resilience for Drought and Saltwater Intrusion in Vietnam, a report that highlights the prolonged drought of 2015 and 2016 to illustrate the need for integrated disaster risk management.

worldbank.org

Salt Lake City nhanh chóng tiếp tục bị bắn trúng và các nồi hơi của nó lần lượt bị tắt ngúm; nước mặn xâm nhập vào các ống dẫn đầu đốt.

Salt Lake City soon began taking hits again and her boiler fires died one by one.

WikiMatrix

Nhiều hòn đảo nay nằm dưới mực nước biển do sản xuất nông nghiệp thâm canh, và có nguy cơ bị lũ lụt, mà sẽ khiến nước mặn xâm nhập vào trong đồng bằng châu thổ, đặc biệt là khi có quá ít nước ngọt chảy từ Thung lũng.

Many of the islands now lie below sea level because of intensive agriculture, and have a high risk of flooding, which would cause salt water to rush back into the delta, especially when there is too little fresh water flowing in from the Valley.

WikiMatrix

[external_footer]

Viết một bình luận