Bạn có thể sử dụng máy tính của mình để chuyển danh bạ sang một tài khoản email khác.

[external_link offset=1]

Bạn có thể sao lưu các danh bạ đã lưu trên điện thoại hoặc thẻ SIM. Nếu bị mất hoặc cần thay điện thoại, bạn có thể khôi phục các mục liên hệ này trên điện thoại mới.

Cách khôi phục dữ liệu khác nhau tùy theo điện thoại và phiên bản Android. Bạn không thể khôi phục dữ liệu sao lưu trên phiên bản Android cao hơn sang điện thoại chạy phiên bản Android thấp hơn.

Nếu bạn lưu danh bạ vào Tài khoản Google, danh bạ đó sẽ tự động hiển thị trên điện thoại của bạn sau khi bạn đăng nhập. Theo đó, bạn sẽ không cần khôi phục danh bạ. Tìm hiểu về cách đồng bộ hóa.

Xuất danh bạ

Bật hoặc tắt tính năng sao lưu tự động

Khi bạn thiết lập Tài khoản Google lần đầu trên điện thoại, hệ thống sẽ hỏi xem bạn có muốn sao lưu dữ liệu của mình không. Để thay đổi tùy chọn cài đặt này, hãy thực hiện như sau: 

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Nhấn vào Hệ thống Xuất, sao lưu hoặc khôi phục danh bạ - Android Sao lưu.
 3. Bật hoặc tắt tùy chọn Sao lưu lên Google Drive.

Khôi phục danh bạ từ bản sao lưu

Quan trọng: Bạn không thể khôi phục dữ liệu sao lưu từ phiên bản Android cao hơn sang điện thoại chạy phiên bản Android thấp hơn. Tìm hiểu cách kiểm tra và cập nhật phiên bản Android.

READ  WhatsApp là gì? Ưu điểm và các tính năng nổi bật của ứng dụng WhatsApp

[external_link offset=2]

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Nhấn vào Google
 3. Nhấn vào Thiết lập và khôi phục.
 4. Nhấn vào Khôi phục danh bạ.
 5. Nếu bạn có nhiều Tài khoản Google, hãy nhấn vào Từ tài khoản để chọn khôi phục danh bạ của một tài khoản nhất định.
 6. Nhấn vào điện thoại có danh bạ đó để sao chép.
 7. Nếu bạn không muốn sao chép danh bạ từ thẻ SIM hoặc bộ nhớ điện thoại, hãy tắt Thẻ SIM hoặc Bộ nhớ thiết bị.
 8. Nhấn vào Khôi phục rồi đợi cho đến khi bạn thấy thông báo “Đã khôi phục danh bạ”.
 9. Để tránh trùng lặp, điện thoại của bạn chỉ khôi phục các địa chỉ liên hệ chưa có trên điện thoại. Sau khi được khôi phục, danh bạ đó cũng sẽ được đồng bộ hóa với Tài khoản Google hiện tại của bạn và các thiết bị khác mà bạn sở hữu.

Mẹo: Để khôi phục danh bạ từ các ứng dụng khác, chẳng hạn như Outlook hoặc WhatsApp, bạn sẽ cần cài đặt lại các ứng dụng đó.

Những cách khác để sao lưu và khôi phục

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?