Ý nghĩa của chỉ số tài chính GOS là gì (thuật ngữ tài chính) – BYTUONG

Ý nghĩa của chỉ số tài chính GOS là gì (thuật ngữ tài chính) - BYTUONG

Có rất nhiều thuật ngữ viết tắt được sử dụng trong lĩnh vực tài chính. Bài viết ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn ý nghĩa của chỉ số tài chính GOS là gì (thuật ngữ tài chính).

[external_link_head]

Ý nghĩa của chỉ số tài chính GOS là gì (thuật ngữ tài chính)

GOS (Gross on Sales)  có nghĩa là lợi nhuận gộp.

GPM (Gross Profit Margin) là biên lợi nhuận gộp hay Tỷ suất lợi nhuận gộp. Là tỷ lệ phần trăm giữa lợi nhuận gộp trên doanh thu bán hàng (hoặc doanh thu hoạt động). Trong đó lợi nhuận gộp là chênh lệch giữa doanh thu và chi phí hoạt động tương ứng với doanh thu.

Biểu thị bằng công thức:

Tỷ suất lợi nhuận gộp = lợi nhuận gộp / thu nhập hoạt động × 100% = (thu nhập hoạt động – chi phí hoạt động) / thu nhập hoạt động × 100%

[external_link offset=1]

Ví dụ: Tỷ suất lợi nhuận gộp của một món đồ có giá 20,000 được bán với giá 60,000 là bao nhiêu?

Mua 20,000, bán 60,000, kiếm được 40,000. Tỷ suất lợi nhuận gộp là 66.7%.

Nhưng việc tính toán lợi nhuận thường không phải là tính lợi nhuận gộp. Bởi bạn sẽ phải chịu một số chi phí cần thiết trong quá trình mua bán các loại hàng hóa này. Nhưng không phải lao động tạo ra giá trị cho hàng hóa. Ví dụ, hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng. Bạn lái xe đến lấy hàng (tiền xăng xe), tiền cước sau khi nhận lại, tiền điện nước của cửa hàng lúc bán. Dịch vụ sau bán hàng… Tất cả đều phải được khấu trừ.

READ  TOP 12 Máy Xay Sinh Tố Nào Tốt Đa Năng Giá Rẻ Chính Hãng

Ý nghĩa của chỉ số tài chính GOS là gì (thuật ngữ tài chính)

Cách tính tỷ suất lợi nhuận gộp?

Công thức tính tỷ suất lợi nhuận gộp bán hàng là:

Tỷ suất lợi nhuận gộp bán hàng = lợi nhuận gộp bán hàng / doanh thu bán hàng × 100%. Trong đó lợi nhuận gộp bán hàng = doanh thu thuần của doanh thu – giá thành sản phẩm.

Tỷ suất lợi nhuận gộp cần được tính toán dựa trên giá chưa bao gồm thuế. Nếu giá vốn đã bao gồm thuế, bạn cần chuyển giá vốn đã có thuế thành giá chưa có thuế. Giá chưa bao gồm thuế = giá đã bao gồm thuế ÷ (1 + thuế suất hiện hành).

>> Bài tập để tính giá trị của NPV (trong tài chính)

[external_link offset=2]

Tỷ suất lợi nhuận gộp của hoạt động bán hàng là tỷ lệ phần trăm của lợi nhuận gộp trên giá trị ròng của doanh thu. Thường được gọi là tỷ suất lợi nhuận gộp. Lợi nhuận gộp là chênh lệch giữa doanh thu bán hàng thuần và giá thành sản phẩm. Công thức tính tỷ suất lợi nhuận gộp:

Tỷ suất lợi nhuận gộp = (thu nhập bán hàng thuần – giá thành sản phẩm) / thu nhập doanh thu thuần × 100%

Việc phân tích so sánh tỷ suất lợi nhuận gộp bán hàng thường có thể được thực hiện từ nhiều khía cạnh khác nhau. Chẳng hạn như phân tích nhân tố, phân tích so sánh cơ cấu và phân tích so sánh ngang hàng.

READ  Máy xay sinh tố đa năng Sunhouse SHD5328

Ý nghĩa của chỉ số tài chính GOS là gì (thuật ngữ tài chính)

Phân tích nhân tố là việc phân tích nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch tỷ suất lợi nhuận gộp của cùng một công ty giữa các thời kỳ khác nhau. Hoặc giữa các công ty khác nhau trong cùng một thời kỳ. Tỷ suất lợi nhuận gộp của doanh nghiệp tỷ lệ thuận với doanh thu của hoạt động kinh doanh chính. Và tỷ lệ nghịch với giá vốn. Bạn có thể bắt đầu với hai yếu tố ảnh hưởng này. Để phân tích nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi của tỷ suất lợi nhuận gộp.

Phân tích so sánh cơ cấu là phân tích dựa trên sự thay đổi của các thành phần của tỷ suất lợi nhuận gộp và tỷ trọng cơ cấu. Nhằm phân tích sâu hơn các nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự thay đổi của tỷ suất lợi nhuận gộp.

Phân tích so sánh ngang hàng: So sánh chỉ số lợi nhuận gộp của một công ty với các công ty cùng ngành. Có thể tìm ra sức mạnh tương đối về khả năng sinh lời của công ty. Từ đó đánh giá tốt hơn thực trạng lợi nhuận của công ty. [external_footer]

Viết một bình luận